главня

Главня – идентифициране и контрол

Какви са основните симптоми на главня? Какви третирания могат да се приложат и кои са одобрените продукти? Какви други мерки са подходящи за интегриран контрол? Разберете в тази статия.

ръжда-третирания

Ръжда – идентифициране и контрол

Какви са основните симптоми на ръжда? Какви третирания могат да се приложат и кои са одобрените продукти? Какви други мерки са подходящи за интегриран контрол? Разберете в тази статия.

Гниене – идентифициране и контрол

Какви са основните симптоми на гниене? Какви третирания могат да се приложат и кои са одобрените продукти? Какви други мерки са подходящи за интегриран контрол? Разберете в тази статия.

фузарийно-сухо-гниене-при-картофи

Фузарийно сухо гниене при картофи (Fusarium solani) – идентифициране и контрол

Какви са основните симптоми на фузарийно сухо гниене при картофи? Какви третирания могат да се приложат и кои са одобрените продукти? Какви други мерки са подходящи за интегриран контрол? Разберете в тази статия.

бяла-плесен-по-слънчоглед

Бяла плесен по слънчоглед (Sclerotinia sclerotiorum) – идентифициране и контрол

Какви са основните симптоми на бяла плесен по слънчоглед? Какви третирания могат да се приложат и кои са одобрените продукти? Какви други мерки са подходящи за интегриран контрол? Разберете в тази статия.

пръстеновидно-гниене-по-картофите

Пръстеновидно гниене по картофите (Clavibacter sepedonicus) – идентифициране и контрол

Какви са основните симптоми на пръстеновидно гниене по картофите? Какви третирания могат да се приложат и кои са одобрените продукти? Какви други мерки са подходящи за интегриран контрол? Разберете в тази статия.

×

Ние ви помагаме
да се грижите за растенията си

Ако все още не сте открили решение в нашите статии или в предишни дискусии, започнете нова дискусия и нашите специалисти ще ви помогнат.

Нова дискусия относно

Пръстеновидно гниене по картофите (Clavibacter sepedonicus) – идентифициране и контрол
Пръстеновидно гниене по картофите (Clavibacter sepedonicus) – идентифициране и контрол

Your information:

Вашето име трябва да съдържа максимум 30 знака. Ако искате да предадете подробности за проблема, с който се сблъсквате, моля, попълнете другите полета.

The maximum document size is 59 MB.

Add
Полезно е, ако добавите някое (някой, някоя) Изображения или Клипове максимум 15 секунди