Сива плесен по домати (Botrytis cinerea) – идентифициране и контрол

сива-плесен-по-домати

Сивата плесен по доматите е заболяване, което се среща често в доматените насаждения в оранжерии и парници и по-рядко на полето.

Симптоми. Нападението се проявява по всички надземни органи на растенията. Първите симптоми обикновено се появяват по листата в основата на растението. По зрелите листа са видими зеленикави или жълтеникаво-зелени петна, които са некротични.

По повърхността на нападнатите тъкани в по-напреднала фаза на заболяването се появява обилен сивкав мъх, представляващ безполовата част на гъбата, т. е. конидии. Конидиите, носени от въздушни течения, заразяват други органи на растенията (стъбла, плодове).

При стъблата най-често нападението се наблюдава в основата на растението, като в тъканта се появяват дълбоки петна. Ако покрият стъблото навсякъде, причиняват смърт на растението. Подобни петна могат да се появят на различни нива на стъблото и растенията изсъхват над зоната на нападение.

Най-тежката форма на заразяване е по плодовете. Изглежда като влажно, меко гниене. По повърхността им обилно се развиват конидии. Нападнатите плодове се отчупват и падат на земята.

Сивата плесен по доматите се предава от година на година чрез устойчивия мицел, а по време на вегетацията се разпространява чрез конидии.

Превенция. Като превантивни мерки се препоръчва събиране и унищожаване на нападнати растения, използване на устойчиви сортове и хибриди.

През вегетационния период се прилагат специфични фунгициди срещу сивата плесен.

Препоръчителни продукти

Прочетете внимателно и следвайте инструкциите на етикета на всеки продукти
Получи отговор до 2 часа
×

Ние ви помагаме
да се грижите за растенията си

Ако все още не сте открили решение в нашите статии или в предишни дискусии, започнете нова дискусия и нашите специалисти ще ви помогнат.

Нова дискусия относно

Сива плесен по домати (Botrytis cinerea) – идентифициране и контрол
Сива плесен по домати (Botrytis cinerea) – идентифициране и контрол

Your information:

Вашето име трябва да съдържа максимум 30 знака. Ако искате да предадете подробности за проблема, с който се сблъсквате, моля, попълнете другите полета.

The maximum document size is 59 MB.

Add
Полезно е, ако добавите някое (някой, някоя) Изображения или Клипове максимум 15 секунди


Искате да научите повече?

Нашите специалисти участват в дискусиите на общността Armuro с полезна информация и решения
Ако желаете, може да започнете дискусия относно проблема, с който сте се сблъскали
Прочетете дискусията