Главня – идентифициране и контрол

главня

Главнята е заболяване на житните растения, причинено от паразитни гъбички. Проявява се с пълно или частично разрушаване на засегнатите части и с поява на черен прах.

Праховита главня по пшеница (Ustilago tritici)

Заболяването е регистрирано във всички райони, където се отглежда пшеница.

Симптоми. Болестта се проявява по време на периода на покълване, като болните растения поникват по-бързо от здравите. Кариопсите са унищожени и заменени от прашна, черна маса от телиоспори на гъбата.

В началото на атаката споровата маса е покрита със сребриста мембрана. Скоро изсъхва и се разкъсва, така че след 2-8 дни спорите на гъбичките се разпространяват. Коренчето остава кухо, като често задържа малки остатъци от телиоспори. Гъбата може да оцелее 3-5 години или повече в заразени кариопси.

Превенция. Препоръчва се отглеждане на устойчиви сортове, третиране на зърната за посев със специфични фунгициди.

Препоръчителни продукти

Прочетете внимателно и следвайте инструкциите на етикета на всеки продукти

Праховита главня по ечемика (Ustilago nuda)

Това заболяване е широко разпространено във всички райони, където се отглежда ечемик.

Симптоми. Преди формирането на класа болните растения са по-къси и последният лист, покриващ класчето, е с по-светъл, жълтеникаво-зелен цвят.

Тези растения поникват по-рано от здравите, класовете са дебели и черни. Зърната са унищожени и заменени от черна прахообразна маса от телиоспори. Телиоспорите скоро се разпространяват, оставяйки класа празен.

При вършитба телиоспорите се пренасят от въздушните течения и достигат до цветовете на ечемика. Жизненият цикъл на гъбата протича в рамките на 2 години.

Превенция. Препоръчва се отглеждане на устойчиви сортове, третиране на ечемичните зърна за посев със специфични фунгициди.

Препоръчителни продукти

Прочетете внимателно и следвайте инструкциите на етикета на всеки продукти

Покрита главня по ечемика (Ustilago hordei)

Заболяването се среща при есенния и пролетния ечемик във всички райони на отглеждане.

Симптоми. Болните растения са по-ниски от здравите и поникват по-рано. На мястото на кариопсите отначало се образува жълтеникава маса, след това черно-кафява. Тя е твърда, сбита, прахообразна, образувана от телиоспорите на гъбата. Те са обвити с тънка, белезникава, лъскава ципа.

За разлика от праховитата главня, при покритата нападнатите класове не се унищожават напълно. Засегнатият клас е твърд, не се отделя лесно и телиоспорите остават до вършитбата.

Понякога бива нападнат и класът, чиято тъкан се замества от маси от телиоспори. Класът лесно се чупи при жътва и вършитба.

Жизненият цикъл на гъбичките отнема една година.

Профилактика. Препоръчително е да се отглеждат устойчиви сортове и да се третират ечемичните зърна за посев със специфични фунгициди.

Препоръчителни продукти

Прочетете внимателно и следвайте инструкциите на етикета на всеки продукти

Праховита главня по овес (Ustilago avenae)

Това е една от най-разпространените болести по овеса и може да причини доста сериозни щети.

Симптоми. Преди вършитба болните растения са по-ниски от здравите и имат светъл жълто-зелен цвят от здравите.

В метлицата кариопсите и лусите са заменени от черно-кафяв прах, представляващ телиоспоровата маса. Те лесно се разнасят от вятъра. Остават само изправените разклонения на метлицата, носещи телиоспори и унищожените остатъци от плявата.

Рехавата главня на овеса се среща в две форми в зависимост от условията на околната среда: мека главня (при горещо, сухо време) и твърда главня (при хладно и влажно време). Жизненият цикъл на гъбата и еволюцията на заболяването е 2 години.

Превенция. Препоръчително е да се отглеждат устойчиви сортове и да се третират зърната на овеса за посев със специфични фунгициди.

Препоръчителни продукти

Прочетете внимателно и следвайте инструкциите на етикета на всеки продукти

Главня по царевица (Ustilago maydis)

Това заболяване често може да се наблюдава в посевите с царевица, причинявайки щети, средно 2-5% от годишната реколта.

Симптоми. Заболяването се среща по всички надземни органи на растението, понякога и по корените. Върху атакуваните органи се образуват тумори, които могат да достигнат размерите на юмрук, със сребристо-бяла или сивкава мембрана отвън.

Първоначално съдържанието на туморите е вискозно, след това се превръща във влажна, кафяво-черна маса. Състои се от телиоспори, които се отделят като черен прах.

Издържа в почвата 2-3 години като телиоспори.

Превенция. Препоръчват се сеитбообръщение, отглеждане на устойчиви хибриди, избягване на механични наранявания по време на поддръжка, както и събиране и унищожаване на тумори, за да се избегне увеличаване на резерва на телиоспори в почвата. Препоръчва се и третиране на царевичните зърна за посев със специфични фунгициди.

Получи отговор до 2 часа
×

Ние ви помагаме
да се грижите за растенията си

Ако все още не сте открили решение в нашите статии или в предишни дискусии, започнете нова дискусия и нашите специалисти ще ви помогнат.

Нова дискусия относно

Главня – идентифициране и контрол
Главня – идентифициране и контрол

Your information:

Вашето име трябва да съдържа максимум 30 знака. Ако искате да предадете подробности за проблема, с който се сблъсквате, моля, попълнете другите полета.

The maximum document size is 59 MB.

Add
Полезно е, ако добавите някое (някой, някоя) Изображения или Клипове максимум 15 секунди


Искате да научите повече?

Нашите специалисти участват в дискусиите на общността Armuro с полезна информация и решения
Ако желаете, може да започнете дискусия относно проблема, с който сте се сблъскали
Прочетете дискусията