Вредна житна дървеница (Eurygaster integriceps) – пест мениджмънт

вредна-житна-дървеница

Вредна житна дървеница (Eurygaster integriceps) е вредител, широко разпространен в Северна Африка, Балканите и Западна и Централна Азия.

Описание

Възрастните имат яйцевиден вид, с дължина на тялото 11-13 мм. Цветовата вариация е голяма, от жълто-кафяво до напълно черно. Главата е триъгълна и има три дяла, като този признак е важен при идентифицирането на вида. Антените са дълги. Скутелумът е добре развит, понякога излиза от горната част на корема и покрива крилата. Яйцето е сферично, зеленикаво при снасяне и с развитието на ембриона потъмнява на цвят. Ларвите, след като се излюпят, са почти сферични и преминавайки през 5-те етапа до зрелостта, те все повече приличат на възрастните, но са по-малки по размер и без крила.

вредна-житна-дървеница-развитие

Биологични характеристики

Вредната житна дървеница има едно поколение годишно и презимува във възрастен стадий под листата в широколистните гори. Активизира се през пролетта, когато средната дневна температура е между 10°C и 15°C. Масовата миграция обаче започва, когато средната температура достигне 18-20°C, благоприятствана от топлото време и липсата на валежи. След мигриране върху спонтанни треви и пшеница преминават през период на хранене и полово съзряване. Следва копулация. Снасянето на яйцата става в края на май и началото на юни по листата, стъблата, но най-вече по новопоникналите израстъци. Женската може да снесе 70-100 яйца, в зависимост от запаса от мазнини. Инкубацията на яйцата продължава 7-20 дни, след което следват 5-те ларвни стадия до възрастен стадий (30-40 дни).

След миграцията на житните дървеници по посевите се проявява вредоносният им характер през май-юли.

Ларвите, които се появяват след появата на израстъците, се хранят със зърната в млечна/восъчна фаза.

Възрастните екземпляри се хранят интензивно с пшенични зърна в продължение на 10-12 дни, за да натрупат колкото се може повече запаси. Резервните вещества са необходими за жизнените процеси през диапаузата и размножителния период. Периодът на интензивно хранене се припокрива с пълното узряване на посевите от пшеница, а оттам и с прибирането им.

След като съберат необходимите запаси, възрастните мигрират, за да навлязат в диапаузата под листата на широколистните дървета до следващата пролет. Обикновено цикълът на развитие завършва преди жътвата на пшеницата.

Така процесите от излизането на периода на диапаузата до пълното развитие на възрастните се благоприятстват от горещо, сухо и безветрено време, заедно със силна светлина. Напротив, студеното, влажно време, със силни ветрове възпрепятстват нормалното им развитие, което се отразява негативно върху числеността на популацията.

Засегнати растения и щети

Това е вид олигофаг, расте главно върху пшеница, но напада и други култивирани и спонтанни растения. Нападението става поетапно от края на април до прибиране на реколтата. Нападат се всички части на растението: стъбло, лист, клас, зърна.

Атаката е различна в зависимост от поколението. Хиберниращите възрастни се хранят с растителни органи, нападнатите листа пожълтяват, усукват се и изсъхват на мястото на убождане. Нападението на стъблото, когато класът е още неразвит, може да доведе до падане на класа.

Ларвите и младите възрастни се хранят изключително със зърната на класовете.

След пробождането се образува малка подутина, наречена „слюнчен конус“. Около него се появява жълта зона. Понякога класът остава на стъблото и когато се развие, има вълнисти ръбове и може да бъде напълно или частично стерилен, белезникав. Нападнатите зърна са ръбести и носят следи от пробождане под формата на черни точки, заобиколени от обезцветен участък. Нараняванията от вредна житна дървеница водят до намаляване на теглото и на икономическата стойност на семената и особено до обезценяване на хлебопекарните качества на нападнатата култура. Ензимите, секретирани от буболечките и въведени в зърното по време на процеса на хранене, водят до разграждане на глутена и загуба на еластичност.

Нападат надземните части на растението, предимно листата и стъблото, което води до количествени загуби. Атаката на ларвите и възрастните от ново поколение е насочена почти изключително към зърната, причинявайки качествени загуби.

Контрол

В момента химическият контрол е единственият ефективен метод за защита на културите срещу този вредител.

За планиране на контролните действия се изготвя годишна прогноза за появата на вредна житна дървеница. Това се прави чрез оценка на популациите в определен район. Той отчита плътността на съществуващия вредител в посевите преди жътва и честотата на нападнатите зърна. В широколистните гори през есента и пролетта се извършват проверки за оценка на количеството възрастни вредители.

Препоръчителни продукти

Прочетете внимателно и следвайте инструкциите на етикета на всеки продукти

Икономически праг

За новото поколение икономическият праг се установява според броя на ларвите в стадий I и II. Икономическият праг е 5 екземпляра/m² за култури с оптимална гъстота, добре наторени и с фенология на растенията, съответстваща на месеца, в който е проведено изследването. При посеви без оптимална гъстота и неправилно наторени прагът е три екземпляра/m². При посевите, предназначени за производство на семена, икономическият праг е 1 екземпляр/m².

Препоръчва се да се култивират ранни сортове, за да се намали въздействието на новите възрастни върху културите. Препоръчва се и по-ранното прибиране на реколтата, при благоприятни климатични условия.

Химичната борба се извършва със специфични инсектициди, съобразени с плътността на неприятеля, вегетационния период и климатичните условия на съответната година.

Получи отговор до 2 часа
×

Ние ви помагаме
да се грижите за растенията си

Ако все още не сте открили решение в нашите статии или в предишни дискусии, започнете нова дискусия и нашите специалисти ще ви помогнат.

Нова дискусия относно

Вредна житна дървеница (Eurygaster integriceps) – пест мениджмънт
Вредна житна дървеница (Eurygaster integriceps) – пест мениджмънт

Your information:

Вашето име трябва да съдържа максимум 30 знака. Ако искате да предадете подробности за проблема, с който се сблъсквате, моля, попълнете другите полета.

The maximum document size is 59 MB.

Add
Полезно е, ако добавите някое (някой, някоя) Изображения или Клипове максимум 15 секунди


Искате да научите повече?

Нашите специалисти участват в дискусиите на общността Armuro с полезна информация и решения
Ако желаете, може да започнете дискусия относно проблема, с който сте се сблъскали
Прочетете дискусията