Вишна – засаждане, отглеждане и събиране на реколтата

Публикувано на: януари 14, 2023 Променено на: 24 април 2024

вишна-съвети-за-отглеждане

Овощното дърво вишна (Prunus cerasus) произхожда от Централна Азия и се отглежда заради плодовете си. Култивира се в много райони по целия свят и е също така медоносно растение. Има лъскави, назъбени листа, а цветовете са бели. Плодовете съдържат захари, органични киселини, протеини, пектин, калий, фосфор, калций, магнезий, витамини, каротин.

Особености при отглеждане

Кореновата система е слабо развита, повечето от корените достигат дълбочина до 40 см. В сравнение с черешата вишневото дърво е доста по-малко на размер. Добивът зависи от сорта. Развитието на вишната е много по-слабо от това на черешата.

Вишната и черешата цъфтят приблизително по едно и също време, но опрашването при двата вида е различно. В зависимост от температурата цъфтежът продължава около 7-10 дни. Цветовете могат да са самоопрашващи се, самофертилни или интерстерилни. Опрашването е ентомофилно и кръстосано. За успешно опрашване в овощната градина засадете поне 3 сорта вишна (20-40% от цветовете трябва да се опрашат). Важно е избраните сортове да цъфтят по едно и също време. Вишната дава плод 2-3 години след засаждане, в продължение на 20-30 години (в зависимост от сорта). 

Условия за отглеждане

В сравнение с черешата вишната няма специфични изисквания към температурата на околната среда. Развива се оптимално в райони със средни годишни температури между 8 и 11 градуса по Целзий. През зимата издържа на температури до -30 градуса по Целзий. Преди да са се разтворили, пъпките понасят температури до -12 градуса по Целзий, а цветовете – до -2 градуса по Целзий.

Оптималната температура по време на вегетационния период трябва да е в границите 15-25 градуса по Целзий. Вишната се нуждае от средно годишно количество валежи от 500-700 мм. Чувствителна е към излишната влага в почвата, която може да доведе до задушаване. Тъй като няма нужда от много слънчева светлина може да се засади на склонове със североизточно или северозападно изложение. Вишна не се отглежда в тежки и плътни почви – за нея са подходящи слаби и леко ерозирали почви. 

Подготовка на почвата

Установяването на насажденията с вишна започва с избиране и подготовка на земята.  Ако на избраното място са отглеждани овощни дървета, земята се подготвя 1-2 години предварително. За да се предотврати развитието на инфекциозно заболяване могат да се засеят едногодишни или многогодишни тревисти растения (грах, детелина, люцерна). Те обогатяват почвата с азот и възстановяват почвената структура. Ако чястото е много заплевено може да се приложат неселективни хербициди.

Препоръчителни продукти

Прочетете внимателно и следвайте инструкциите на етикета на всеки продукти

Почвата се наторява с органични торове (оборски тор, компост). Препоръчително е да се скарифицира за по-добро развитие на кореновата система. Всички растителни остатъци се събират и премахват. Почвата се изравнява. 

За прецизно засаждане мястото на всяко дърво се отбелязва чрез поставянето на колчета.

Засаждане

Най-доброто време за установяване на насажденията е през есента, след падането на листата. Ако есенното засаждане не е било успешно, процесът се извършва през пролетта. Дистанцията между дърветата се съобразява със сорта, според това доколко широка се развива короната, каква форма има, колко е плодородна почвата.

В случай на добре развита коренова система се спазва разстояние от 5 метра между отделните редове и 4 метра между отделните растения на ред. При интензивно отглеждане или слаба коренова система – 4 метра между редовете и 3 метра между отделните растения на ред. Посадъчният материал се избира само от сертифицирани разсадници. 

Подрязване на корените
подрязване-на-корените

Преди засаждане на вишна корените се подрязват, за да се премахнат повредените. Некрозиралите корени се отрязват, а здравите се скъсяват до 7-8 см. Процесът се извършва само ако посадъчният материал скоро е бил изваден от почвата.

След това корените се потапят в смес от жълта пръст, пресен оборски тор и вода. Ролята на тази смес е да осигури влажността на кореновата система. Ако посадъчният материал от вишна е пренесен от далеч преди потапяне в описаната смес корените се поставят в саксия с вода за около 2 часа, за да се рехидратират. 

Същинско засаждане
овощно-дърво-засаждане

В почвата се изкопават посадъчни дупки. Ако почвата не е била обработвана, дупките се правят 2-3 месеца предварително, с размери 40 х 40 х 40 см. При вече обработена почва местата за засаждане се оформят 1-2 дни предварително или на същия ден. В този случай размерите им са 50 х 50 х 50 см. В основата на всяка дупка се поставя смес от почвата, заедно с добре разложен оборски тор.

След като поставите корените в посадъчната дупка, ги засипете с почва около 10 см. Следва първото уплътняване на почвата. Дълбочината на засаждане се пресмята така, че присадъчната пъпка  да е на 5-10 см над земята и да сочи на север.

След засаждане до дървото се забива кол и може да се поставят защитни материали срещу гризачи. Всяко дърво вишна се полива обилно с вода.

Поддръжка

През пролетта насажденията с вишна се поливат, ако има продължително засушаване, тъй като са чувствителни към липсата на вода. За да се задържи влажността почвата около всяко дърво се прекопава и се покрива с мулч.

Подрязване

Подрязването на вишна се прави от първата година след засаждане. То има за цел да поддържа баланса между растежа и плододаването. Правилната поддръжка осигурява по-дълъг живот на вишневите дървета. Короната се оформя по начин, който да улеснява събирането на реколтата и работата по поддръжката.

Препоръчителни продукти

Прочетете внимателно и следвайте инструкциите на етикета на всеки продукти

В първата година, през пролетта, фиданката се скъсява до 80 см над външно разположена пъпка. След като вишната започне да расте, всички пъпки и леторасти, разположени на до 50 см от ствола се премахват. През лятото (август) се избират 3-4 летораста, които са равномерно разположени и ще формират бъдещата корона.

вишна-подрязване

През пролетта на втората година клоните се избират основните клони. Ако са по-дълги от 60 см се скъсяват до 50 см. Леторастите от основните клони се скъсяват, за да са разположени на 25 см над основните клони. През лятото всички силни разклонения  и тези, растящи в горната част на основните клони, се премахват.

През третата година разклоненията на основните клони се подрязват до странична пъпка. Избира се летораст за оформянето на второто ниво на короната. Той трябва да бъде разположен на 60-70 см над първото ниво. Разклоненията в горната част на клоните се премахват.

През четвъртата година се избира летораст, който ще оформи третото ниво на короната. Той трябва да е разположен на 30 см над второто ниво. Всички силни, конкуриращи се или насочени навътре разклонения се премахват. Половината от вече установените клони се скъсяват до 4-5 пъпки. През следващите години подрязването се извършва, за да се ограничи растежа на дървото на височина и да се балансира между развитието и плододаването на дървото. Старите клони (4-5 годишни), болните и тези, растящи вътре в короната, се премахват.

Вегетативно подрязване

Това подрязване се понася по-лесно от вишневите дървета, отколкото извършваното през периода на покой. Първо се премахват счупените, изсъхнали или заболели клони и силни разклонения. Така се подмладява короната. Премахват се клони, които се преплитат или си хвърлят сянка.

Леторастите се прищипват на върха си – той се отрязва. Това стимулира диференцирането на пъпките. Всички разрези се правят под ъгъл от 45 градуса, за да се оттича по-лесно водата от нараняванията. Рани, по-големи от 2 см, се покриват с овощарска замазка.

Препоръчителни продукти

Прочетете внимателно и следвайте инструкциите на етикета на всеки продукти
Стимулиране на плододаването

Тези процеси стимулират вишната да дава плод повече и по-бързо или да развие по-силни клони:

– промяна на естествената позиция на клоните по вертикала. Така клоните се развиват и изправят. Извършва се при вече установени дървета и спомага за подновяване на короната.

– промяна на позицията на клоните по хоризонтала. Плодните пъпки по клоните се развиват и процесът спомага за аериране на короната. Клоните се огъват под хоризонталната линия, за да има обилно плод. Прави се при млади насаждения, когато вегетативното развитие е доминиращо.

– основата на дървото се запазва нагоре, а разклоненията й се насочват под хоризонталната линия. Това спомага за развитието на пъпки 2-3 години по-рано от обикновено.

– напречни разрези – прекъсват се проводящите съдове като се прави разрез с остър инструмент, над пъпката.

– надлъжни разрези – правят се разрези по дължината на ствола – процесът подпомага удебеляването му.

– огъване – огъват се клоните или леторастите. Така се стимулира плододаването.

– чупене на клони – прави се при клони, които са насочени в неподходяща посока. Тези клони започват да плододават скоро след счупването.

При осигурено поливане между вишневите дървета могат да се засадят плодни храсти или зеленчуци – домати, пипер, патладжан, лук, чесън, картофи, ягоди. В райони, в които има почвена ерозия, между редовете се засаждат треви, а в степни райони почвата се оре, за да поема повече вода. През първите 2-3 години след засаждане не се прилагат хербициди. 

Препоръчителни продукти

Прочетете внимателно и следвайте инструкциите на етикета на всеки продукти
Поливане

Поливането е необходимо в зони с дефицит на валежи. Критични периоди за развитието на вишната са фаза на диференциране на пъпките, цъфтеж и развитие на плодовете. Поливането се извършва за поддържане на почвената влажност. Подходящи са системи за капково напояване и микропръскачки. 

Защита на дърветата от измръзване
защита-на-овощните-дървета-от-измръзване

При неблагоприятни климатични условия вишните могат да бъдат засегнати от късни слани, които компрометират реколтата. За да се предпазят, растенията могат да се опушат. За целта, когато температурите започнат да падат, се избират лесногорими материали, които правят много пушек – гума, слама, тор, катран, торф. Запалват се, за предпочитане през нощта, когато температурите са значително по-ниски.

Слоят пушек не позволява на топлината от почвата да изстине и спомага за задържане на топлината в короната. Тази процедура може да предпази дърветата при температури до -3 градуса по Целзий.

Торене

Вишните се торят с оборски тор, на всеки 2-3 години, или с изкуствени азот-фосфор-калиеви торове, нанасяни веднъж годишно. В случай на млади насаждения торовете се прилагат в основата на дървото. Вишните реагират добре на листни торове. 

Препоръчителни продукти

Прочетете внимателно и следвайте инструкциите на етикета на всеки продукти
Контрол на заболявания и вредители

Прилагането на фитосанитарни третирания, в съответствие със специфичните за черешовите дървета срокове, може значително да намали опасността от заболявания или вредители.

Третиранията се извършват предимно през периода на покой, когато температурите са над 5 градуса по Целзий.

В случай на заболяване вишната се третира първо през есента, когато листата окапят, с продукти на основата на мед. Второто пръскане със същия вид продукти се прави през пролетта, при пукане на пъпките. Разтворът се пръска по цялата повърхност на дървото, от основата до върховете на клоните. Третиранията се извършват в дни, когато няма вероятност от валежи и температурата е над 6-7 градуса по Целзий, за да не замръзне нанесеният продукт.

Препоръчителни продукти

Прочетете внимателно и следвайте инструкциите на етикета на всеки продукти

След 7-10 дни се нанася градинарско масло, което действа срещу вредители, които презимуват в кората на дърветата.

Препоръчителни продукти

Прочетете внимателно и следвайте инструкциите на етикета на всеки продукти
Събиране на реколтата
вишна-бране

Няколко са признаците, които се следят, за установяване на подходящото време за събиране на реколтата – големината и цвета на плода, твърдостта на пулпата, колко лесно плодовете се отделят от клоните, съдържанието на захари.

В зависимост от това с каква цел ще се ползват плодовете се избира: ръчно бране за прясна консумация или машинно бране при преработване на продукцията.

Изберете растението или вредителя
за да можете да публикувате или търсите в общността
Търсене
Коренови червеи
Коренови червеи
Майски бръмбар
Майски бръмбар
Листни въшки
Листни въшки
Евонимус
Евонимус
Зърнояд
Зърнояд
Акари
Акари
Пробивачи
Пробивачи
Щитоносни въшки
Щитоносни въшки
Люляк
Люляк
Роза
Роза
Рододендрон
Рододендрон
Лоницера
Лоницера
Иглолистни дървета
Иглолистни дървета
Магнолия
Магнолия
Хортензия
Хортензия
Бреза
Бреза
Ела
Ела
Кипарис
Кипарис
Краставица
Краставица
Хризантема
Хризантема

Нова дискусия относно

Изберете
в Armuro общността можете:
drawing discussion 2 people

четете и се присъединявайте към дискусиите относно Вишна – засаждане, отглеждане и събиране на реколтата

Напишете нов пост:
Your information:

Вашето име трябва да съдържа максимум 30 знака. Ако искате да предадете подробности за проблема, с който се сблъсквате, моля, попълнете другите полета.

The maximum document size is 59 MB.

Add
Полезно е, ако добавите някое (някой, някоя) Изображения или Клипове максимум 15 секунди


Искате да научите повече?

Нашите специалисти участват в дискусиите на общността Armuro с полезна информация и решения
Ако желаете, може да започнете дискусия относно проблема, с който сте се сблъскали
Прочетете дискусията