Твърда главня по пшеница (Tilletia spp.) – идентифициране и контрол

твърда-главня-по-пшеница-симптоми

Твърда главня по пшеница (Tilletia spp.) е заболяване, известно от древността, съобщавано във всички страни, където се отглежда пшеница. Щетите, които нанася, са различни в зависимост от отглеждания сорт пшеница, почвено-климатичните условия и използваната агротехника.

Симптоми. Нападнатите растения се разпознават доста трудно, ако не се мониторират. Единствените очевидни симптоми са намаляване на височината с 10-20% и леко зеленикаво-синьо оцветяване на листата. Във фазата на изкласяване се установява, че засегнатите класове имат повече зърна в класчетата. Всички класчета имат семена (дори тези в горната част и основата на класа) и самият клас остава прав до прибиране на реколтата. Семената придобиват тъмен (сив) цвят, тъй като вътре в тях се образува маса от черни спори. При вършитба напълно унищожените семена се смачкват лесно. Ако пшеницата не се третира със системни фунгициди, спорите ще предизвикат инфекции през есента.

Патогенът. Еволюционният цикъл на гъбата протича през една селскостопанска година. Заразяването става през есента по време на покълването, като проявата на болестта се наблюдава едва при преглед на насажденията. При вършитба нападнатите семена се чупят и освобождават спорите, които се прилепят върху здравите семена. При засяване нетретираните семена внасят спори в почвата. При достатъчно влага и температури от 14-16 ° C заедно с пшеницата се развиват и спорите. Те навлизат в основата на растението или през наранявания. Нападението протича при 9-12°С, при 60% влажност на почвата и продължава до достигане на височина от 2 см. Мицелът расте със същата скорост като насажденията, достигайки класа, където превръща зърната в маса от черни спори. Ако оптималният срок за засяване е надвишен и пшеницата е засята твърде дълбоко, нападението на твърда главня по пшеница е много по-силно. Есенните сортове пшеница са по-чувствителни от пролетната пшеница.

Превенция и контрол. Препоръчва се отглеждане на устойчиви хибриди, редуване на културите, дълбока лятна оран. Най-безопасният и ефективен контрол е третирането на пшеницата преди сеитба със специфични фунгициди.

Препоръчителни продукти

Прочетете внимателно и следвайте инструкциите на етикета на всеки продукти
Получи отговор до 2 часа
×

Ние ви помагаме
да се грижите за растенията си

Ако все още не сте открили решение в нашите статии или в предишни дискусии, започнете нова дискусия и нашите специалисти ще ви помогнат.

Нова дискусия относно

Твърда главня по пшеница (Tilletia spp.) – идентифициране и контрол
Твърда главня по пшеница (Tilletia spp.) – идентифициране и контрол

Your information:

Вашето име трябва да съдържа максимум 30 знака. Ако искате да предадете подробности за проблема, с който се сблъсквате, моля, попълнете другите полета.

The maximum document size is 59 MB.

Add
Полезно е, ако добавите някое (някой, някоя) Изображения или Клипове максимум 15 секунди


Искате да научите повече?

Нашите специалисти участват в дискусиите на общността Armuro с полезна информация и решения
Ако желаете, може да започнете дискусия относно проблема, с който сте се сблъскали
Прочетете дискусията