Слънчоглед – технология за отглеждане и събиране на реколтата

слънчоглед
слънчоглед1

Слънчогледът (Helianthus annuus) е едно от най-важните маслодайни растения, отглеждани на Земята. Слънчогледовото масло представлява 13% от световното производство на масло. Екстракцията се извършва чрез пресоване и нормалният добив при този метод е около 45%. Слънчогледовите пити са с високо съдържание на протеин (45-55%), представляващи ценна храна за животни. Капитулумът (това, което е останало от съцветието) може да се използва и в храната на животните. Стъблото при слънчоглед е богато на калий, използва се за производство на калиев карбонат.

Слънчогледът е отлично медоносно растение. Има основен корен. Това позволява на растението да пронивка в дълбочина в почвата, когато няма водоустойчив почвен слой. Стъблото при слънчоглед се развива в началото на вегетативния период, след това по-бързо до цъфтежа, след което спира растежа си. Покрит е с къси, грапави власинки, а вътре в него има медуларна тъкан, която може да задържа вода. Листата са разположени последователно, сърцевидни, с назъбени ръбове, покрити с власинки, добре развити. Съцветието е капитулум, защитен от видоизменени листа. Има ред от езичести цветове отвън и много фертилни хермафродитни тръбести цветове отвътре. Плодът е семка с различни цветове. Слънчогледът има високи изисквания към светлината, предпочита дълбоки рохкави почви, нуждае се от много вода (650 mm), а температурата на околната среда трябва да е около 18-20°C по време на цъфтежа.

Технология на отглеждане на слънчоглед

Ротация на културите

Слънчогледът не е много взискателен към предходно отглежданата култура. Добри резултати се получават след култури с ранна реколта (есенни житни растения, есенна пшеница), царевица или грах. Поради чести болести соята, фасулът, рапицата трябва да се избягват като предшественици на слънчогледа. Монокултурата е изключена поради болести, но и поради честата инвазия на културата от сорго. Слънчогледът може да се рекултивира на същото поле най-малко след 6 години.

Торене
торене-на-слънчоглед

Усвояването на хранителните вещества е бързо през първите фази на вегетативния растеж. Над 66% от хранителните вещества се усвояват през първите 2 месеца. Слънчогледът не може да компенсира недостига на хранителни вещества в ранните етапи на растеж. Ако не е добре снабдено с хранителни вещества през първите 3-5 седмици, растението образува няколко цвята и производството остава малко, дори и по-късно да се прилагат торове. Препоръчва се при подготовката на почвата да се внасят NPK комплексни торове. По време на вегетативния период се препоръчва прилагането на листни торове, водоразтворими или биостимулатори на растежа.

Препоръчителни продукти

Прочетете внимателно и следвайте инструкциите на етикета на всеки продукти
Подготовка на почвата

Слънчогледът се нуждае от добре разрохкана почва, без твърд повърхностен слой. Изораването на стърнищата трябва да се случи възможно най-рано, след прибиране на предходното растение. Оранта трябва да се извърши на дълбочина 22-25 cm. В случай на тежки почви, скарификация може да се направи на 60 cm. Подготовката на семенното легло става с помощта на сложни агрегати, за да се намали броят на пресичанията и имплицитно да се намали уплътняването на почвата. Трябва да се избягва прекомерното разрохкване и оране, което благоприятства загубата на вода от почвата.

Семена и засяване
засяване-на-слънчоглед

Семената трябва да имат минимална чистота 98% и кълняемост най-малко 95%. Трябва да се използват големи и хомогенни семена, за да се намалят загубите. Районирането на хибридите трябва да се извърши съобразно почвоклиматичните фактори. Третирането на семената се препоръчва срещу болести и неприятели. Засяването на слънчогледовите семена започва, когато почвата достигне минимален праг от 7-8 градуса по Целзий, като трябва да се извърши на дълбочина 5-7 см. Сеитбеният сезон обикновено започва на 25 март и завършва на 15 април. Оптималната плътност има различни стойности (45 000-60 000). Това се установява според технологията на отглеждане и почво-климатичните фактори. Дълбочината на сеитба е 5-7 см, или 4-5 см, ако почвата е влажна и чиста от плевели. Разстоянието между редовете е 70 см при неполивни култури и 80 см при поливни. Количеството семена е 3,5-5,5 кг/дка.

Допълнителното опрашване при слънчоглед води до увеличение на производството от 300-600 кг/дка. Това може да се постигне чрез поставяне на 2 кошера/дка, в близост до посевите.

Болести и вредители

Основните болести, които могат да се появят при посевите със слънчоглед са пероноспороза, бяло гниене, кафяви петна, ръжда, сива плесен, гъбично заболяване алтернария. От неприятелите най-разпространени са слънчогледовият молец, сивата царевична дървеница, тъмен бръмбар.

Контрол на плевели

Слънчогледът е много чувствителен към нападение от плевели, докато развие 5 двойки листа. За борба със слънчогледовите плевели могат да се използват следните хербициди:

Препоръчителни продукти

Прочетете внимателно и следвайте инструкциите на етикета на всеки продукти
Поливане

Нуждите от вода на слънчогледа са подобни на тези на царевицата. Етапът на максимална чувствителност започва от стадия пъпка и продължава до края на цъфтежа. Липсата на вода по време на цъфтежа намалява броя на семената върху капитулума, а ако има суша по време на развитието на семената, маслеността намалява. Напояването може да се извършва чрез пръскане, като се полива 2-3 пъти (400-800 куб.м/дка/поливка), през интервал от 7-14 дни.

Събиране на реколтата
събиране-на-реколта-слънчоглед

Може да се счита, че растенията са достигнали зрялост, когато 80-85% от цветните глави са кафяви. Периодът на прибиране на реколтата е от 20 август до 15 септември. Беритбата се извършва механизирано при влажност на семенките 15%, като се препоръчва да се завърши при влажност 9-10%. Твърде ранното прибиране на реколтата води до разходи за сушене и обезценяване на реколтата. Освен това твърде късното прибиране на реколтата може да доведе до производствени загуби (дори 1 т/ха).

Получи отговор до 2 часа
×

Ние ви помагаме
да се грижите за растенията си

Ако все още не сте открили решение в нашите статии или в предишни дискусии, започнете нова дискусия и нашите специалисти ще ви помогнат.

Нова дискусия относно

Слънчоглед – технология за отглеждане и събиране на реколтата
Слънчоглед – технология за отглеждане и събиране на реколтата

Your information:

Вашето име трябва да съдържа максимум 30 знака. Ако искате да предадете подробности за проблема, с който се сблъсквате, моля, попълнете другите полета.

The maximum document size is 59 MB.

Add
Полезно е, ако добавите някое (някой, някоя) Изображения или Клипове максимум 15 секунди


Искате да научите повече?

Нашите специалисти участват в дискусиите на общността Armuro с полезна информация и решения
Ако желаете, може да започнете дискусия относно проблема, с който сте се сблъскали
Прочетете дискусията