Сива плесен по слънчоглед (Botrytis cinerea) – идентифициране и контрол

Сива плесен по слънчоглед (Botrytis cinerea) напада и много други култури или декоративни растения, зеленчуци, фуражни култури и др. В години с много есенни валежи болестта нанася големи поражения.

Симптоми. Сивата плесен по слънчогледа паразитира само в цветната глава, като се започне от долната част. Там се образуват кафеви петна, които са ясно дефинирани. До петната върху меките и загнили тъкани се появява сивкава подутина. Болестта може да обхване цялата глава. Повърхността на семената става сивкаво-зелена на цвят, а между тях се развиват спори. Семената губят характерния си блясък и лесно падат. Сърцевината им е горчива и частично губят своята кълняемост.

Разпространението на гъбата, причиняваща сива плесен по слънчоглед, от едно растение на друго се осигурява от спори, които лесно се поемат от вятъра, насекомите или дъждовните капки и могат да покълнат веднага, образувайки инфекциозен мицел, който прониква през тъканите, до които е достигнал. От година на година гъбата оцелява в почвата под формата на спори. Може да бъде пренесена в нова култура със заразени семена или със спори, останали на повърхността им.

Превенция и контрол. Стриктното спазване на всички стъпки, предвидени в технологията за отглеждане на слънчогледа, може да предотврати атаката на гъбичките. Третирането на семената със системни фунгициди, което е задължително за другите гъби, е ефективно и тук. За профилактика и борба се прилагат специфични фунгициди.

Препоръчителни продукти

Прочетете внимателно и следвайте инструкциите на етикета на всеки продукти
Получи отговор до 2 часа
×

Ние ви помагаме
да се грижите за растенията си

Ако все още не сте открили решение в нашите статии или в предишни дискусии, започнете нова дискусия и нашите специалисти ще ви помогнат.

Нова дискусия относно

Сива плесен по слънчоглед (Botrytis cinerea) – идентифициране и контрол
Сива плесен по слънчоглед (Botrytis cinerea) – идентифициране и контрол

Your information:

Вашето име трябва да съдържа максимум 30 знака. Ако искате да предадете подробности за проблема, с който се сблъсквате, моля, попълнете другите полета.

The maximum document size is 59 MB.

Add
Полезно е, ако добавите някое (някой, някоя) Изображения или Клипове максимум 15 секунди


Искате да научите повече?

Нашите специалисти участват в дискусиите на общността Armuro с полезна информация и решения
Ако желаете, може да започнете дискусия относно проблема, с който сте се сблъскали
Прочетете дискусията