Шийно гниене по лука (Botrytis allii) – идентифициране и контрол

шийно-гниене-по-лука

Шийно гниене по лука (Botrytis allii) е често срещано заболяване в посевите с лук и причинява значителни щети от 15-20%, както на насажденията, така и на съхранявания лук.

Симптоми. Нападението се наблюдава по листата и луковиците, като се появяват бели петна с кръгла и овална форма с дължина 1-3 мм. До тях тъканите потъват. Ако влажността е висока върху хлътналите тъкани може да се види сив и плътен мъх, който причинява загиване на растенията. Зрелите растения могат да загният в основата, последвано от загниване на горните части на луковиците. Върху нападнатите места се виждат черни големи спори с големина 2-5 мм.

Шийно гниене по лука се развива при оптимални температури от 22-23°С. Може да унищожи листата, луковиците и съцветията. Семената биват заразени в различен процент. Гъбата се предава от година на година чрез спорите от почвата или тези, които са останали върху растителните остатъци, както и чрез заразените семена. По време на вегетация инфекциите се причиняват от спорите, пренасяни от вятъра (листни инфекции) или от дъжда и поливната вода.

Превенция и контрол. Превенцията се състои в хигиена на културите, минимум тригодишен сеитбооборот, балансирано торене (без оборски тор, тъй като това ще осигури перфектната среда за развитие на болестта), рационално поливане (използвайки система за дрениране на излишната вода) и използването на здрав посадъчен материал, който ще намаляване на щетите, причинени от тази гъба. При поява на първите симптоми се извършват третирания със специфични фунгициди.

Препоръчителни продукти

Прочетете внимателно и следвайте инструкциите на етикета на всеки продукти
Получи отговор до 2 часа
×

Ние ви помагаме
да се грижите за растенията си

Ако все още не сте открили решение в нашите статии или в предишни дискусии, започнете нова дискусия и нашите специалисти ще ви помогнат.

Нова дискусия относно

Шийно гниене по лука (Botrytis allii) – идентифициране и контрол
Шийно гниене по лука (Botrytis allii) – идентифициране и контрол

Your information:

Вашето име трябва да съдържа максимум 30 знака. Ако искате да предадете подробности за проблема, с който се сблъсквате, моля, попълнете другите полета.

The maximum document size is 59 MB.

Add
Полезно е, ако добавите някое (някой, някоя) Изображения или Клипове максимум 15 секунди


Искате да научите повече?

Нашите специалисти участват в дискусиите на общността Armuro с полезна информация и решения
Ако желаете, може да започнете дискусия относно проблема, с който сте се сблъскали
Прочетете дискусията