Ранна мана по доматите (Alternaria solani) – идентифициране и контрол

ранна-мана-по-доматите

Ранна мана по доматите се причинява от алтернария. Често се проявява в полски и оранжерийни насаждения, където причинява значителни щети.

Симптоми – Ранна мана по доматите

Растенията могат да бъдат нападнати във всички фази на развитие, болестта засяга всички надземни органи. В разсадника заразяването започва с появата на продълговати, неправилни по форма тъмнокафеви петна, които покриват цялата основна част на стъблото. Най-често биват засегнати листата, започвайки от базалните и преминавайки към горните. По тях са видими изолирани, кръгли, кафеви, концентрично разположени петна. При благоприятни условия те се съединяват и заемат големи части от листата, които изсъхват.

По стъблата, дръжките и цветните дръжки се появяват концентрични яйцевидни петна, черно-кафеви на цвят. Нападението по плода е по-често около дръжката, където отначало се образуват малки, кръгли петна, хлътнали в тъканта. С времето те стават черни, лъскави и концентрично разположени. На повърхността на нападнатите тъкани се размножава гъбичката.

Патогенът е алтернария (alternaria solani). Предаването от една година на друга се извършва чрез конидии и резистентен мицел. Под тези форми гъбата зимува в остатъците от засегнатите растения. Разпространението на патогена през вегетационния период се осъществява чрез конидии. Сушата и топлото време през лятото благоприятстват развитието на заболяването.

Превенция и контрол. Препоръчва се събиране и унищожаване на остатъците от нападнатите растения, използване на здрав разсад, редуване на посевите. През вегетационния период се прилагат третирания със специфични фунгициди.

Препоръчителни продукти

Прочетете внимателно и следвайте инструкциите на етикета на всеки продукти
Получи отговор до 2 часа
×

Ние ви помагаме
да се грижите за растенията си

Ако все още не сте открили решение в нашите статии или в предишни дискусии, започнете нова дискусия и нашите специалисти ще ви помогнат.

Нова дискусия относно

Ранна мана по доматите (Alternaria solani) – идентифициране и контрол
Ранна мана по доматите (Alternaria solani) – идентифициране и контрол

Your information:

Вашето име трябва да съдържа максимум 30 знака. Ако искате да предадете подробности за проблема, с който се сблъсквате, моля, попълнете другите полета.

The maximum document size is 59 MB.

Add
Полезно е, ако добавите някое (някой, някоя) Изображения или Клипове максимум 15 секунди


Искате да научите повече?

Нашите специалисти участват в дискусиите на общността Armuro с полезна информация и решения
Ако желаете, може да започнете дискусия относно проблема, с който сте се сблъскали
Прочетете дискусията