Облепиха – засаждане, отглеждане и събиране на реколтата

облепиха-засаждане-отглеждане-събиране-на-реколтата

Облепиха (Hippophae rhamnoides) е храст, който се открива често в хълмистите и планински райони. Притежава висока екологична пластичност – успешно се развива в солени, кисели или песъкливи почви. Може да подобри ерозирали терени и склонове. Устойчива е на слани, засушавания и силни течения. Плодовете на облепихата съдържат голямо количество витамини и хранителни вещества (C, A, B, K, желязо, калций, натрий, магнезий) и се използват във фармацевтичната и хранителната индустрия.

Ботанически характеристики

облепиха-ботанически-характеристики

Облепихата е плодоносен храст, достигащ височина между 1.5 и 5 метра. В райони с неблагоприятни климатични условия (висока надморска височина или сухи райони) се развива като пълзящ храст. Облепихата е еднополово растение. Мъжките са много жизнени, развиват по-дълги разклонения, по-тъмни са на цвят, а пъпките са по-добре развити. Мъжките цветове се формират всяка година и са добре обединени в кафеви съцветия с по 4-6 цвята. Цъфтят по-рано от женските. Женските растения цъфтят при появата на листата, цветовете са обединени в рацемозни съцветия. Периодът на цъфтеж на женските цветове е между март и април. Опрашването на облепиха се извършва от вятъра. Съотношението между мъжки и женски растения в плантацията се поддържа 1:8.

Стеблото на храста има много остри и устойчиви бодли. Листата са малки, сребристи, копиевидни и противоположно разположени. Кореновата система на облепиха е добре развита, както вертикално, така и хоризонтално. Вторичните корени влизат в симбиоза с азотфиксиращи бактерии.

Плодовете на облепиха са оранжеви и сочни. Започват да зреят от първата половина на август до края на октомври. В периоди на достигане на добивния потенциал реколтата може да достигне 25 тона/хектар. След 18-20 години плододаването намалява значително. 

Условия за отглеждане

Облепихата има високи изисквания относно осветеността. Устойчива е на високи и ниски температури – през зимата издържа до -40 градуса по Целзий, а през лятото – до 45 градуса по Целзий. Развива се добре във всякакви типове почва – ерозирала, песъклива, камениста, но не понася задържането на вода.

подготовка-на-почвата-облепиха

Подготовка на почвата

Макар да притежава висока екологична пластичност най-добри добиви се получават при изравнена земя с южно изложение, с плодородна и пропусклива почва. Почвата не бива да задържа вода и да има pH под 5.5. Добра реколта се постига при отглеждане в алувиални почви, където подземната вода е на ниво под 1.5 м в дълбочина.

Добри предшестващи култури за облепиха са житните култури. Земята се почиства от растителните остатъци и се извършва скарифициране на дълбочина 50-60 см. През есента мястото се изорава на дълбочина 25-35 см, последвано от обработка на почвата.

пикетиране-на-облепиха

Засаждане

Най-доброто време за засаждане на облепиха е през есента – месец октомври. Ако не може да се извърши тогава, се прави рано напролет.

Разстоянието при засаждане се определя от избраната технология за отглеждане. Разстоянието между редовете и растенията в един ред е:

– 3 м х 2 м – при плоска корона;
– 4 м х 2.5 м – при овална корона;
– 4 м х 1.5 м – при много интензивни насаждения.

Когато е избрана схема за засаждане на облепиха, се поставят колчета, които маркират местата за засаждане. Взима се под внимание и съотношението между мъжки и женски растения, което трябва да е 1:8. В този случай 12 % от растенията трябва да са мъжки. По възможност редовете трябва да са ориентирани на север-юг, за да се възползват растенията от максимална осветеност през деня. Също така редовете се позиционират по посока на доминиращите въздушни течения, за да се гарантира правилното опрашване. 

засаждане-на-облепиха

Метод на засаждане

Посадъчните дупки трябва да са с размери 40х40х40 см и се правят ръчно или със свредел. В тях се внасят 8-10 кг оборска тор и 40-50 гр азот-фосфор-калиев тор. Торовете се смесват с извадената от дупките пръст. Посадъчният материал се оформя преди засаждане, здравите корени се скъсяват до 20-22 см, а изсъхналите или повредените се премахват. Корените могат да се потопят в кремообразна смес от жълта пръст, оборска тор и вода.

Засаждането се прави така, че корените да са равномерно разпределени в дупката, а растението се поставя в изправена позиция. Почвата се уплътнява, а растенията се поливат веднага след засаждане.

Някои от най-известните сортове облепиха са: Clara, Mara, Dora, Cora, Andros, Maracineni 1, Delta 1, Delta 3, Serpeni 11, Victoria, Auras, Ovidiu, Tiberiu, Pitesti 1, Pitesti 2.

защита-на-облепиха-от-вредители

Поддръжка

В първите две години след засаждане се обръща специално внимание на поддръжката на почвата в плантацията. Младите растения са чувствителни към наличието на плевели, които засягат развитието и растежа им. Площта се плеви ръчно или механично. При механичното плевене се използват дискове, брани или фреза. Почвата се обработва на дълбочина 8-10 см, като се внимава да не се засегнат корените на облепихата. Използването на хербициди не е препоръчително, тъй като растението е чувствително към тези продукти. В райони, в които съществува опасност от нападение от гризачи стволът на облепихата се предпазва с хартиени ленти, мрежи или други материали. 

поливане-на-облепиха
Поливане

Важно за постигането на висок добив е поддържането на постоянна влажност. В първите две години, докато растението се установи и за да се развие правилно, се извършват редовни поливания. Количеството им се определя от свойствата на почвата и климатичните условия. Нормата е 300-400 куб.м на хектар. Препоръчително е инсталирането на пръскачки или системи за капково напояване.

Подрязване

Подрязването е от особено значение при отглеждането на облепиха – то спомага за оформянето на короната, подпомага плододаването и улеснява работата по поддръжката и брането на реколтата. Растението понася добре редовното оформяне – могат лесно да се постигнат различни форми на короната. Най-често се избират кръгли или плоски форми. Подрязванията се правят всяка година, тъй като плодоносните клони се образуват извън короната. Дейността се извършва след като плодовете се оберат, а при необходимост – когато растението навлезе в период на покой. 

Препоръчителни продукти

Прочетете внимателно и следвайте инструкциите на етикета на всеки продукти
облепиха-овална-корона

Как да оформите овална корона?

Веднага след засаждане се избира централно стебло и се скъсява до ⅓ от дължината си. През втората и третата година се оформят допълнителните разклонения. Между тях и централното стебло се оставя разстояние от около 30 см, като се аранжират срещуположно. През следващите години оформянето на короната се завършва и се правят подрязвания за стимулиране на плододаването. Най-простият начин това да се случи е да се отрежат вегетативните и плодоносни разклонения от една от страните на короната през първата година на плододаване. В следващите години процесът се повтаря на друга страна на короната. По този начин короната ще се подновява и ще дава плодове всяка година. 

Как да оформите плоска корона?

След засаждане изберете основно стебло, а заедно с него два странични клона, позиционирани по посока на редовете. Централното стебло се скъсява до 30-40 см. То, заедно със страничните клони ще оформи първото ниво на короната. Всяка година се избират по още два странични клона, разположени на 25-30 см от предходните нива. Страничните разклонения на клоните се скъсяват до ⅓ от дължината им, за да се стимулира изравняването. Полускелетните клони се формират от избраните странични клони – изтъняват се до 12-15 см и се скъсяват до около 30 см.

Торене

След 2 години корените на облепихата започват да образуват възли, които улавят азота от атмосферата и го доставят в различните части на растението. През третата година насажденията се нуждаят от допълнително наторяване за постигане на добивния потенциал. В зависимост от фенофазата се внасят коренови торове, богати на макро и микроелементи. Добавят се и 20-30 тона/хектар оборска тор на всеки 3-4 години. 

Препоръчителни продукти

Прочетете внимателно и следвайте инструкциите на етикета на всеки продукти

Наторяването на корените може да се съчетае с листно наторяване, в зависимост от нуждите на растението и условията на околната среда.

Препоръчителни продукти

Прочетете внимателно и следвайте инструкциите на етикета на всеки продукти

За подпомагане на растенията в периоди на стрес, се извършва листно и кореново наторяване.

Контрол на заболявания и вредители

Най-често срещаните заболявания при облепихата са: вертицилийно увяхване, фузарийно увяхване и ръжда. Сред вредителите опасност представляват листните въшки, цикадите и акарите.

Събиране на реколтата

облепиха-бране

Събирането на реколтата от облепиха е една от най-трудните дейности от отглеждането й. Плодовете са разположени много близо до клоните и са доста добре прикрепени. При брането им може да се засегнат части на растението. От друга страна здравото захващане на плодовете позволява брането им да се удължи до ранна пролет. Оптималното време за събиране на реколтата зависи от това за какво ще се използват плодовете и какъв метод на бране ще се приложи.

Предпочитан период за бране е от края на лятото до края на есента. Брането се извършва ръчно, механизирано или чрез отрязване на клоните. Ръчното бране се прави от работници и е много неефективно, защото един работник може да обере само 15-20 кг продукция на ден. Механизираното бране е по-ефективно и се прави с берачки, които разтърсват растенията, а плодовете падат върху полиетиленови настилки, разположени около храста. При събирането на плодовете чрез отрязване на клоните последните се транспортитат до места, където плодовете се отделят. Този метод е със средна ефективност, но ако не се извърши правилно, може да засегне плододаването през следващите години. 

Получи отговор до 2 часа
×

Ние ви помагаме
да се грижите за растенията си

Ако все още не сте открили решение в нашите статии или в предишни дискусии, започнете нова дискусия и нашите специалисти ще ви помогнат.

Нова дискусия относно

Облепиха – засаждане, отглеждане и събиране на реколтата
Облепиха – засаждане, отглеждане и събиране на реколтата

Your information:

Вашето име трябва да съдържа максимум 30 знака. Ако искате да предадете подробности за проблема, с който се сблъсквате, моля, попълнете другите полета.

The maximum document size is 59 MB.

Add
Полезно е, ако добавите някое (някой, някоя) Изображения или Клипове максимум 15 секунди


Искате да научите повече?

Нашите специалисти участват в дискусиите на общността Armuro с полезна информация и решения
Ако желаете, може да започнете дискусия относно проблема, с който сте се сблъскали
Прочетете дискусията