Мана по слънчогледа (Plasmopara helianthi) – идентифициране и контрол

мана-по-слънчогледа-идентифициране-и-контрол

Мана по слънчогледа (Plasmopara helianthi) се появява в слънчогледовите култури в края на деветнадесети век в Северна Америка. Внесена е в Европа през 1940 г. и оттогава е разпространена по всички култури, причинявайки щети до 60%, в зависимост от климатичните условия.

Симптоми. Първите симптоми се наблюдават при млади растения, покълнали от заразени семена. Те остават дребни, с максимална височина 25-30 см и къси междувъзлия. Листата се развиват малки, обезцветени и набръчкани листа. Корените остават слаборазвити. По горната страна на листата се образуват големи жълти петна, а от долната страна – от дръжката на листа, по протежение на жилките, е видим бял налеп.

Растенията могат да образуват малки глави с диаметър 1-5 см, но не цъфтят и не образуват семена. По листата на заразените зрели растения се появяват жълти петна, които стават кафеви за кратко време. От долната страна на листата се образува бял налеп, състоящ се от мицел. Зрелите растения развиват глави по-късно. Те цъфтят преди здравите растения и понякога могат да дадат плод, но семената са заразени, без да показват видими симптоми.

В некротичните тъкани по зрелите листа се появяват сферични резистентни спори, златистожълти, снабдени с плътна ципа. Патогенът може да атакува и други растения от семейство Сложноцветни.

Патогенът, причинител на мана по слънчогледа, е Plasmopara helianthi. Гъбата се предава от една година на друга чрез паразитния мицел от заразените семена и спорите, останали в почвата в растителните остатъци. Тъй като не се практикува монокултура на слънчогледа, основният източник на инфекция през следващата година са заразените семена.

Превенция и контрол. Избирайте семена от сертифицирани изтоници. В ниви, където е установено наличието на патогена, слънчогледът се засява отново чак след 7-8 години. Прибирането на слънчогледа се извършва в оптимално време, за да се избегне разклащане на семената и следователно появата на новозаразени растения през следващата година, които могат да бъдат първоизточник на нова инфекция. Най-ефективният метод е отглеждането на устойчиви сортове.

Преди засаждане се препоръчва семената да се третират със специфични фунгициди.

През вегетационния период се извършват третирания със специфични фунгициди.

Препоръчителни продукти

Прочетете внимателно и следвайте инструкциите на етикета на всеки продукти
Получи отговор до 2 часа
×

Ние ви помагаме
да се грижите за растенията си

Ако все още не сте открили решение в нашите статии или в предишни дискусии, започнете нова дискусия и нашите специалисти ще ви помогнат.

Нова дискусия относно

Мана по слънчогледа (Plasmopara helianthi) – идентифициране и контрол
Мана по слънчогледа (Plasmopara helianthi) – идентифициране и контрол

Your information:

Вашето име трябва да съдържа максимум 30 знака. Ако искате да предадете подробности за проблема, с който се сблъсквате, моля, попълнете другите полета.

The maximum document size is 59 MB.

Add
Полезно е, ако добавите някое (някой, някоя) Изображения или Клипове максимум 15 секунди


Искате да научите повече?

Нашите специалисти участват в дискусиите на общността Armuro с полезна информация и решения
Ако желаете, може да започнете дискусия относно проблема, с който сте се сблъскали
Прочетете дискусията