Мана по краставици (Pseudoperonospora cubensis) – идентифициране и контрол

мана-по-краставици-идентифициране-и-контрол

Мана по краставици (Pseudoperonospora cubensis) често се среща по краставици, пъпеши, тиква и е особено вредна за посевите в защитени зони.

Симптоми. Засяга само листата с появата на светлозелени, ъгловати петна по горната им страна, ъгловати петна, добре ограничени от жилките на листата. Цветът на петната се променя в жълто, след това в кафяво, а от долната страна се образува сиво-лилав налеп. При благоприятни условия петната се обединяват, голяма част от листата биват унищожени и растенията се обезлистяват. Инфекциите възникват при влажно време, при температури между 5-30°C (оптимално 23°C). Спорите проникват в растението през устицата на листата. Жизнеспособността на спорите зависи от температурата, интензитета на светлината и атмосферната влажност. При сухо време и температура над 32°С спорите загиват. В сухите тъкани се образуват сферични, жълто-кафеви резистентни спори.

Патогенът, причинител на мана по краставици, е Pseudoperonoospora cubensis. Разпространява се чрез дъждовна вода или вода за напояване. Поливането с пръскачки до 10 часа сутринта е причина за бързо развиващи се инфекции. Предаването на гъбичките от една година на друга се осигурява от устойчивите спори, осатанали в растителните остатъци. Заразяването може да се случи и от спори, донесени от вятъра от райони с мека зима, където те остават жизнеспособни върху сухи клони.

Превенция и контрол. Като първа мярка за предотвратяване на мана по краставиците е изгаряне или заравяне на заразените растения. При сеитбооборот тиквите се завръщат на същото място след поне 4 години. В закрити пространства се извършва добро проветряване на посева, а при нападение влажността трябва да се намали. През вегетационния период се препоръчват третирания със специфични фунгициди.

Препоръчителни продукти

Прочетете внимателно и следвайте инструкциите на етикета на всеки продукти
Получи отговор до 2 часа
×

Ние ви помагаме
да се грижите за растенията си

Ако все още не сте открили решение в нашите статии или в предишни дискусии, започнете нова дискусия и нашите специалисти ще ви помогнат.

Нова дискусия относно

Мана по краставици (Pseudoperonospora cubensis) – идентифициране и контрол
Мана по краставици (Pseudoperonospora cubensis) – идентифициране и контрол

Your information:

Вашето име трябва да съдържа максимум 30 знака. Ако искате да предадете подробности за проблема, с който се сблъсквате, моля, попълнете другите полета.

The maximum document size is 59 MB.

Add
Полезно е, ако добавите някое (някой, някоя) Изображения или Клипове максимум 15 секунди


Искате да научите повече?

Нашите специалисти участват в дискусиите на общността Armuro с полезна информация и решения
Ако желаете, може да започнете дискусия относно проблема, с който сте се сблъскали
Прочетете дискусията