Кафяво гниене при семкови овощни дървета (Monilinia fructigena) – идентифициране и контрол

кафяво-гниене-при-семкови-овощни-дървета-идентифициране-и-контрол

Кафяво гниене при семкови овощни дървета (Monilinia fructigena) се среща при повече от 40 вида растения от различни семейства, но е най-опасно за ябълките и крушите. Монилиозата причинява щети предимно на вече почти зрелите растения. Характерно за заболяването е, че се проявява в края на вегетационния период, по времето за събиране на реколтата и при съхранение.

Симптоми. Заразата обхваща клони, листа, цветя и плодове, като симптомите са различни в зависимост от фазата на вегетация и климатичните условия. През пролетта, по време на цъфтежа, някои млади клони започват да увяхват, а листата и цветовете стават кафяви и изсъхват. По кората на нападнатите клони, както и по цветовете се появяват малки сивкаво-жълтеникави структури, представляващи спородохиите на гъбата. По-късно, когато плодовете достигнат големината на фъстък, особено крушите, те почерняват и окапват. Най-разпространено и най-вредно е заразяването на зрели плодове. На този етап може да се появи в три форми: кафяво гниене, черно гниене и мумификация.

Кафявото гниене се появява при горещо и дъждовно време. По нападнатия плод са видими кафеви петна, които се разпространяват по повърхността и изцяло я покривах. Появяват се спородохии (мицел с конидиефори и конидии), разположени в концентрични кръгове. Нападнатите от кафяво гниене плодове окапват през лятото. Черното гниене е характерно при хладно и дъждовно време. Плодът почернява и загнива. Епикарпът е лъскав, липсват спородохии. Черно гниене често се случва при съхранение в складови помещения.

Мумификацията се проявява при горещо и сухо време. Нападнатите плодове се дехидратират, втвърдяват се и остават прикрепени към дърветата през зимата. В тези плодове се образуват спорите на гъбата.

Патогенът. Кафяво гниене при семкови овощни дървета се причинява от гъбата Monilinia fructigena. Спорите осигуряват разпространението на гъбата през лятото. Те покълват при температури между 0-25°C, като оптималната е около 15°C. Нишките на гъбата проникват през различни рани, причинени от насекоми (Cydia pomonella, оси и др.) или градушка. Също така при беритбата и транспортирането на плодовете, раните от ударите благоприятстват инфекциите с тази гъба. Гъбата оцелява през зимата, най-често под формата на мицел в плодовете и кората на нападнати клони. През пролетта при благоприятни условия на околната среда мицелът нараства и образува спорохии, върху които се образуват конидиефорци с конидии. Последните предизвикват първични инфекции. Конидиите се разпространяват от вятъра, дъждовната вода и насекомите. Попаднали върху младите плодове, те покълват и проникват през рани, причинени от различни абиотични (градушка, вятър) и биотични (ухапвания от насекоми) фактори.

Превенция и контрол. Препоръчва се унищожаване чрез изгаряне на растителните остатъци и нападнатите плодове. При лечението на това заболяване се препоръчват и третирания по време на вегетационния период със специфични фунгициди.

Препоръчителни продукти

Прочетете внимателно и следвайте инструкциите на етикета на всеки продукти
Получи отговор до 2 часа
×

Ние ви помагаме
да се грижите за растенията си

Ако все още не сте открили решение в нашите статии или в предишни дискусии, започнете нова дискусия и нашите специалисти ще ви помогнат.

Нова дискусия относно

Кафяво гниене при семкови овощни дървета (Monilinia fructigena) – идентифициране и контрол
Кафяво гниене при семкови овощни дървета (Monilinia fructigena) – идентифициране и контрол

Your information:

Вашето име трябва да съдържа максимум 30 знака. Ако искате да предадете подробности за проблема, с който се сблъсквате, моля, попълнете другите полета.

The maximum document size is 59 MB.

Add
Полезно е, ако добавите някое (някой, някоя) Изображения или Клипове максимум 15 секунди


Искате да научите повече?

Нашите специалисти участват в дискусиите на общността Armuro с полезна информация и решения
Ако желаете, може да започнете дискусия относно проблема, с който сте се сблъскали
Прочетете дискусията