Хоботници – пест мениджмънт

хоботници-пест-мениджмънт

Има няколко вида дългоносици в зависимост от атакуваната култура, всяка с различна морфология и биология.

1. Сив царевичен хоботник – Tanymecys dilaticollis

Насекомото е широко разпространено в районите на Европа и Западна Азия, където обикновено се отглежда царевица. Споменаван е като вредител в страни като Иран, Русия, Гърция, България. Често се среща в степните и лесостепните райони.

сив-царевичен-хоботник-пест-мениджмънт1

Възрастното има сиво-кафяво тяло, по-светло оцветено отдолу и е с дължина 6,5-8 мм. Има удължена, овална форма, характеризираща се с наличието на клюн, наречен рострум, който е по-дълъг от тялото. Яйцето е дълго 0,5-1 мм, цилиндрично, закръглено в краищата, бяло-жълто в началото. По-късно потъмнява и става кафява. Ларвата няма крака, а в зрялост достига 8-9 мм, ярко бяла и с жълто опушване. Какавидата е бяла, дълга 5-9 мм. Смята се за най-разрушителния вредител по царевицата, но се храни и с други култивирани растения, причинявайки значителни щети на културите от слънчоглед, захарно цвекло, сорго, соя, люцерна, пшеница или ечемик. Възрастният се храни с мястото между корените и стъблото, причинявайки масово унищожаване на културата.

2. Грахов зърнояд – Bruchus pisorum

Това е вид, разпространен на всички континенти.

грахов-зърнояд

Възрастното има удължено, овално тяло, черно, покрито с гъсто окосмяване, сиво-червеникаво и с дължина 4-5 mm. Яйцето е овално, бяло-жълто, с дължина 1,5 мм и ширина 0,6 мм. Новородената ларва е дълга 1,5-1,6 мм, с тънки крака, кафява глава и жълто-червеникаво тяло. Ларвата в последния стадий е без крака, дълга е 5-6 мм и е оцветена в бяло-жълто. Какавидата е жълта, дълга 4-5 мм. Дава едно поколение годишно и презимува във възрастен стадий в складове, нападнати зърна, пукнатини в стени и подове. Ларвите изгризват вътрешността на зърната, образувайки яйцевидни „камери“, изяждайки до 40-50% от масата им. Възрастните се хранят с цветен прашец.

3. Фасулев зърнояд – Acanthoscelides obsoletus

фасулев-зърнояд

Това е вид, широко разпространен на всички континенти, среща се особено около големите градове, причинявайки щети на съхраняваните зърна. В момента атаката в полетата е ограничена.

Възрастното е с удължено овално тяло, дълго 3,5-4 мм, сиво-червеникаво, с черна глава. Яйцето е бяло, с овална форма, с дължина 0,6 мм. Новородената ларва е бяла. Какавидата е бяло-жълта, дълга 3,7-4 мм. Може да има 2-4 поколения годишно, от които едно на полето, а останалите в складове. Зимува като възрастен изключително в складове, в зърна или пукнатини в стени, тавани и подове. Ларвите са тези, които причиняват повечето щети, като се хранят със зърната. В зависимост от големината на зърната вътре могат да се развият 1-28 ларви.

4. Шушулков хоботник – Baris chlorizans

шушулков-хоботник

Видът е разпространен в цяла Европа. Възрастното има удължено тяло с дължина 3,5-6 мм, синьо-зелено, с метален блясък на гърба. Яйцето е овално, бяло, а ларвата е с извито тяло, дълго 5-6 мм, бяло и с кафява глава.

Вид, който има само едно поколение годишно и презимува като възрастен, на дълбочина 5-10 см в почвата, под растителните остатъци, останали след прибиране на реколтата. Насекомото напада най-общо кръстоцветните растения, като най-значителни щети се регистрират при семенните посеви от зеле, карфиол, алабаш, репички и др. Възрастните хапят листата, а ларвите гризат петурата и стъблата. Химичните мерки за борба се състоят в прилагане на превантивно третиране на разсада 1-2 дни преди засаждането, последвано от второ третиране 8-10 дни след засаждането.

Препоръчителни продукти

Прочетете внимателно и следвайте инструкциите на етикета на всеки продукти

5. Хоботник по моркови – Liparus coronatus

хоботник-по-моркова

Възрастното има черно тяло със светлокафяви елитри и фини точки. Дължината на тялото е 12-15 мм. Ларвата няма крака, има извито, бяло тяло, докато главата е добре развита и черна. Дава едно поколение годишно, като презимува в зряла фаза на ларва в почвата на дълбочина 15-20 см. Образува какавиди през пролетта. Ларвите проникват в корените на моркова, изкопавайки галерии, които достигат до областта между корените и стъблото. Възрастните нападат както корените, така и листата, създавайки „галерии“ в тъканите.

6. Хоботник по лука – Ceuthorhynchus suturalis

хоботник-по-лука

Видът е широко разпространен в някои европейски страни. Възрастното има черно-сиво тяло с дължина 2-3 мм. Яйцето е овално, полупрозрачно. Ларвата е жълта, с червеникаво-кафява глава, дълга 6-7 мм. Какавидата е дълга 2,5-3,5 мм, жълта.

Има едно поколение годишно и презимува като възрастен в растителните остатъци, останали на земята след прибиране на реколтата, под буци пръст или в почвата на дълбочина 3 см. През пролетта, в края на март, възрастните излизат на повърхността. Хранят се с паренхима на листата на лука. Излюпените ларви проникват в листата на лука, хранят се с младите тъкани, оставяйки епидермиса непокътнат. Като мерки за профилактика и борба се препоръчва дълбока есенна оран за унищожаване на презимувалите възрастни, заедно с третирания с инсектициди.

Препоръчителни продукти

Прочетете внимателно и следвайте инструкциите на етикета на всеки продукти

7. Ябълков цветопробивач – Anthomonus pomorum

ябълков-цветопробивач

Насекомото е широко разпространено в Европа и Северна Африка, среща се в овощни градини в хълмисти и предпланински райони. Възрастното има червено-кафяво тяло, дълго 5-6 мм, с черна точка. Ларвата е дълга 7-8 мм, бяло-жълта.

Има едно поколение годишно и презимува във възрастен стадий, в пукнатини в кората на ствола и дебели клони или под килима от листа в основата на ствола на дървото. Насекомото има монофагно хранене. Нагризва цветните пъпки и цветовете на ябълката. Ларвите се хранят с вътрешните органи на цветните пъпки на ябълката, по-рядко нападат крушови и дюлеви дървета. В една цветна пъпка се развива една ларва. Нападнатите цветни пъпки стават рубигинозни, след това изсъхват, не се отварят и падат. Препоръчват се химически третирания със специфични инсектициди (когато има риск за възможно заразяване).

Препоръчителни продукти

Прочетете внимателно и следвайте инструкциите на етикета на всеки продукти

8. Ябълков златист хоботник – Rhynchites bacchus

Вид, който се среща в целия Палеарктически регион. Разпространен е особено в степните и лесостепните райони, като напада ябълковите, кайсиевите и сливовите градини.

ябълков-златист-хоботник

Възрастното има зелено тяло с меден или лилав блясък, покрито с тъмнокафяви косми. Коремната страна е бяла. Ларвата е с бяло-жълто тяло, покрито с редки власинки, с дължина 4,5-6,5 мм. Какавидата е бяла, покрита с власинки, с дължина 7-7,5 мм. Яйцето е елипсовидно, жълтеникаво-бяло, с дължина 1 мм. Дава поколение на година или на всеки 2 години и презимува във възрастен стадий, под олющената кора на дърветата, под окапалите листа или в повърхностния слой на почвата. Когато произведе поколение на 2 години, той презимува една година в стадий на ларва в почвата или в мумифицирани плодове, все още прикрепени към дърветата, а през втората година в стадий на възрастни. Хиберниращите възрастни се хранят с листни и цветни пъпки, прясно оформени листа и плодове на кайсия, праскова, слива, ябълка, череша и др. Ларвите растат в плодовете, хранейки се с мезокарпа и суровите семена.

Като мерки за борба се препоръчва премахване и унищожаване на мумифицираните плодове, останали по дърветата или паднали под короната на дърветата, използване на капани за улавяне на презимували възрастни и химически обработки на възрастните със специфични инсектициди.

Получи отговор до 2 часа
×

Ние ви помагаме
да се грижите за растенията си

Ако все още не сте открили решение в нашите статии или в предишни дискусии, започнете нова дискусия и нашите специалисти ще ви помогнат.

Нова дискусия относно

Хоботници – пест мениджмънт
Хоботници – пест мениджмънт

Your information:

Вашето име трябва да съдържа максимум 30 знака. Ако искате да предадете подробности за проблема, с който се сблъсквате, моля, попълнете другите полета.

The maximum document size is 59 MB.

Add
Полезно е, ако добавите някое (някой, някоя) Изображения или Клипове максимум 15 секунди


Искате да научите повече?

Нашите специалисти участват в дискусиите на общността Armuro с полезна информация и решения
Ако желаете, може да започнете дискусия относно проблема, с който сте се сблъскали
Прочетете дискусията