Главня по пшеница – идентифициране и контрол

вджуджаваща-главня-по-пшеница-1

Главнята е заболяване на пшеницата и други зърнени култури, причинено от някои видове гъбички. Води до преобразуване на зърната в черна маса от спори.

Твърда главня по пшеница (Tilletia spp.)

Твърда главня по пшеница (Tilletia spp.) е заболяване, известно от древността, съобщавано във всички страни, където се отглежда пшеница. Щетите, които нанася, са различни в зависимост от отглеждания сорт пшеница, почвено-климатичните условия и използваната агротехника.

Симптоми. Нападнатите растения се разпознават доста трудно, ако не се мониторират. Единствените очевидни симптоми са намаляване на височината с 10-20% и леко зеленикаво-синьо оцветяване на листата. Във фазата на изкласяване се установява, че засегнатите класове имат повече зърна в класчетата. Всички класчета имат семена (дори тези в горната част и основата на класа) и самият клас остава прав до прибиране на реколтата. Семената придобиват тъмен (сив) цвят, тъй като вътре в тях се образува маса от черни спори. При вършитба напълно унищожените семена се смачкват лесно. Ако пшеницата не се третира със системни фунгициди, спорите ще предизвикат инфекции през есента.

Патогенът. Еволюционният цикъл на гъбата протича през една селскостопанска година. Заразяването става през есента по време на покълването, като проявата на болестта се наблюдава едва при преглед на насажденията. При вършитба нападнатите семена се чупят и освобождават спорите, които се прилепят върху здравите семена. При засяване нетретираните семена внасят спори в почвата. При достатъчно влага и температури от 14-16 ° C заедно с пшеницата се развиват и спорите. Те навлизат в основата на растението или през наранявания. Нападението протича при 9-12°С, при 60% влажност на почвата и продължава до достигане на височина от 2 см. Мицелът расте със същата скорост като насажденията, достигайки класа, където превръща зърната в маса от черни спори. Ако оптималният срок за засяване е надвишен и пшеницата е засята твърде дълбоко, нападението на твърда главня по пшеница е много по-силно. Есенните сортове пшеница са по-чувствителни от пролетната пшеница.

Превенция и контрол. Препоръчва се отглеждане на устойчиви хибриди, редуване на културите, дълбока лятна оран. Най-безопасният и ефективен контрол е третирането на пшеницата преди сеитба със специфични фунгициди.

Препоръчителни продукти

Прочетете внимателно и следвайте инструкциите на етикета на всеки продукти

Вджуджаваща главня по пшеница (Tilletia controversa)

Вджуджаваща главня по пшеница (Tilletia controversa) е по-рядко срещано заболяване в сравнение с обикновената главня, но пораженията са по-големи.

Симптоми. Нападнатите растения имат синьо-зелен цвят и значително по-ниска височина (с 60-80%) в сравнение със здравите растения. Малките растения развиват и малки класове, чиито семена стават сферични. Въпреки че съдържанието на семената се трансформира в спори, тяхната маса е плътна.

Патогенът. Вджуджаващата главня оцелява в почвата под формата на спори. Нападнатите от гъбичката растения не дават реколта. Те не израстват на необходимата височина, за да бъдат ожънати. При извършване на селскостопански дейности семената се раздробяват и спорите се разпространяват на малка площ (няколко квадратни метра). В случай на монокултура върху тази площ ще се развият нови инфекци . Във влажни почви спорите на вджуджаваща главня по пшеница издържат 1-2 години, но в по-сухи почви могат да оцелеят дори 3-8 години. Гъбичката заразява късно засети монокултури в кисели почви, наторени с азотни торове, при засети на плитко семена.

Превенция и контрол. Препоръчва се отглеждане на устойчиви хибриди, редуване на културите на 4-5 години. Най-безопасният и ефективен контрол е третирането на пшеницата преди сеитба със специфични фунгициди.

Препоръчителни продукти

Прочетете внимателно и следвайте инструкциите на етикета на всеки продукти
Получи отговор до 2 часа
×

Ние ви помагаме
да се грижите за растенията си

Ако все още не сте открили решение в нашите статии или в предишни дискусии, започнете нова дискусия и нашите специалисти ще ви помогнат.

Нова дискусия относно

Главня по пшеница – идентифициране и контрол
Главня по пшеница – идентифициране и контрол

Your information:

Вашето име трябва да съдържа максимум 30 знака. Ако искате да предадете подробности за проблема, с който се сблъсквате, моля, попълнете другите полета.

The maximum document size is 59 MB.

Add
Полезно е, ако добавите някое (някой, някоя) Изображения или Клипове максимум 15 секунди


Искате да научите повече?

Нашите специалисти участват в дискусиите на общността Armuro с полезна информация и решения
Ако желаете, може да започнете дискусия относно проблема, с който сте се сблъскали
Прочетете дискусията