Фуражно цвекло – технология за отглеждане и събиране на реколтата

отглеждане-на-фуражно-цвекло
фуражно-цвекло

Фуражното цвекло (Beta vulgaris) е ценен, сочен и много питателен фураж. Този вид се препоръчва за хранене на всички видове животни (коне, говеда, свине или овце). Фуражно цвекло може да се консумира самостоятелно или в комбинирани фуражи. Консумацията му увеличава производството на мляко, а месото става по-вкусно. Освен хранителните си качества, цвеклото има висок добив от единица площ. В допълнение към производството на корени, този вид развива голям брой листа. Фуражното цвекло издържа на продължително съхранение – за целта са подходящи са повърхностни силози или складиране под формата на комбиниран фураж.

Цвеклото е двугодишно растение. През първата година от вегетативния растеж се формира плодът на цвеклото, а през втората година се развиват цветоносните клонки, които дават продукция. Фуражно цвекло се събира през първата година от вегетативния растеж и се състои от епикотил, хипокотил и корени. Дръжките на листата са дълги, а самите листа са издължени и овални. Листата може да бъдат прави или положени на земята. Цветът е приседнал, тип хермафродит. Семената са с различна големина и тегло, с елипсовидна форма и сърповиден зародиш.

Условия за отглеждане

Има високи изисквания по отношение на температурата. Семената покълват, когато температурата на почвата достигне между 6 и 8 °C. През първата година от вегетативния растеж, за развитието на правилни корени, цвеклото трябва да натрупа 2300 – 2700 °C акумулирана топлина. Оптималните температури за вегетативния период са между 18 – 25 °C. Цвеклото има високи изисквания и към водата, като големи добиви се получават в райони, където годишно падат 500-600 mm валежи, равномерно разпределени през вегетативния период. Издържа на кисели и солени почви, но предпочита плодородни, богати на хумус.

Технология на отглеждане на цвекло

цвекло
Ротация на културите

Най-добри резултати се получават, когато цвеклото се рекултивира на същото поле след 4-5 години. Препоръчително е цвеклото да се отглежда след ранни предшестващи култури, за да има достатъчно време за обработка на почвата и торене. Най-добрите предшественици са житни култури, царевица за силози, бобови растения. Не се препоръчва да се отглежда цвекло след сорго или царевица за зърно. Фуражното цвекло е добър прекурсор за пшеница, царевица, сорго или ечемик.

Торене

Фуражното цвекло реагира добре на органично торене. Преди оран може да се внесе добре ферментирал оборски тор. Органичното торене може да се извърши през вегетативния период с прости или сложни химически торове от типа азот-фосфор-калий, в зависимост от състоянието на хранителните вещества в почвата. Внасянето на фосфорни и калиеви торове трябва да се извърши заедно с основната оран, а азотните – поетапно при подготовка на леглото и през вегетативния период.

Препоръчителни продукти

Прочетете внимателно и следвайте инструкциите на етикета на всеки продукти
Обработка на почвата

След почистване на полето трябва да се извърши оран. Целта е да се запази водата от почвата и да се изравни теренът. Изораването става на дълбочина 28-30 см. Препоръчва се да се спазва дълбочината, тъй като това значително влияе върху производството. Подготовката на семенното легло се извършва с помощта на комбайна. Работната дълбочина не трябва да надвишава 4 см.

Засяване-на-фуражно-цвекло
Семена и засяване

Подходящо време за сеитба е при температура на почвата от 6-8 °C. Оптималният период започва в края на март – началото на април. За един хектар са необходими между 15 и 20 кг семена. Разстоянието между редовете трябва да бъде 45 см, а разстоянието между растенията на ред трябва да бъде между 20 и 25 см. Оптималната дълбочина на засяване е 2-3 см.

Контрол на плевели

Една от най-важните работи по поддръжката е борбата с плевелите. Контролът става чрез механично плевене или приложение на хербициди.

Препоръчителни продукти

Прочетете внимателно и следвайте инструкциите на етикета на всеки продукти
Болести и вредители

Най-разпространените болести по цвеклото са ризомания, бактериални листни петна, пухкава мана, брашнеста мана, черен крак по цвеклото, ръжда, церкоспороза. Сред вредителите най-често срещаните са цвекловата нематода, бръмбар по захарното цвекло, черната бобова листна въшка, зърнояд, земни бълхи по захарното цвекло, цвекловият молец.

Поливане

За да се получат високи добиви от фуражно цвекло, е необходимо напояване на културата. Поливането се извършва през юни, юли и август. Поддържа се оптимална влажност на дълбочина 80 см. През целия вегетационен период посевът трябва да се полива 4 – 8 пъти с 500-600 куб.м/дка. Поливането се извършва в зависимост от броя на валежите.

реколта-фуражно-цвекло
Събиране на реколтата

Реколтата от фуражно цвекло се събира, когато листата започнат да пожълтяват, а температурите са между 5 – 6 °C. Ако цвеклото се използва прясно, беритбата започва през август. Добивите като цяло са високи. В поливните полета те надхвърлят 150 тона на хектар (корени), а в неполивните полета са между 80 и 120 тона на хектар. Освен основната продукция (корени), от един хектар могат да се получат между 10 – 20 тона листа, които могат да се използват за храна на животните.

Получи отговор до 2 часа
×

Ние ви помагаме
да се грижите за растенията си

Ако все още не сте открили решение в нашите статии или в предишни дискусии, започнете нова дискусия и нашите специалисти ще ви помогнат.

Нова дискусия относно

Фуражно цвекло – технология за отглеждане и събиране на реколтата
Фуражно цвекло – технология за отглеждане и събиране на реколтата

Your information:

Вашето име трябва да съдържа максимум 30 знака. Ако искате да предадете подробности за проблема, с който се сблъсквате, моля, попълнете другите полета.

The maximum document size is 59 MB.

Add
Полезно е, ако добавите някое (някой, някоя) Изображения или Клипове максимум 15 секунди


Искате да научите повече?

Нашите специалисти участват в дискусиите на общността Armuro с полезна информация и решения
Ако желаете, може да започнете дискусия относно проблема, с който сте се сблъскали
Прочетете дискусията