Брашнеста мана по пшеница (Erysiphe graminis f.sp.tritici) – идентифициране и контрол

брашнеста-мана-по-пшеница-третирания

Брашнеста мана по пшеница (Erysiphe graminis f.sp.tritici) е гъбично заболяване, което се появява всяка година по житните култури. Честотата и интензивността на нападението зависят и от отглеждания сорт и от климатичните условия.

Симптоми. През есента от двете страни на листата се появяват бели, прахообразни петна с различни размери. През пролетта нападението се разпространява по дръжките и по класовете. Под белите петна тъканите на листата пожълтяват и след това стават кафяви. Образува се бял прахообразен налеп.

Патогенът е Erysiphe graminis fc tritici. Зимува върху листата до пролетта, когато се появяват нови поколения спори. Спорите, образувани късно през лятото, причиняват инфекции по листата на есенната пшеница. Заразяването през есента започва първо от листата в основата, след това се пренася върху гонтие и върху ушите. Степента на нападение от този патоген се влияе от няколко агротехнически фактора, както и от устойчивостта на сортовете. Ранната сеитба, големите количества азотни торове, гъстотата на засяване на растенията и наличието на плевели създават благоприятни условия за развитието на гъбичката.

Превенция и контрол. За предотвратяване на нападението от брашнеста мана по пшеница се препоръчва избягване на монокултури, рационално прилагане на торове, сеитба в точното време, гъстота и дълбочина на засяване, използване на здрави семена, отглеждане на устойчиви сортове. Химичната борба се извършва със специфични фунгициди.

Препоръчителни продукти

Прочетете внимателно и следвайте инструкциите на етикета на всеки продукти
Получи отговор до 2 часа
×

Ние ви помагаме
да се грижите за растенията си

Ако все още не сте открили решение в нашите статии или в предишни дискусии, започнете нова дискусия и нашите специалисти ще ви помогнат.

Нова дискусия относно

Брашнеста мана по пшеница (Erysiphe graminis f.sp.tritici) – идентифициране и контрол
Брашнеста мана по пшеница (Erysiphe graminis f.sp.tritici) – идентифициране и контрол

Your information:

Вашето име трябва да съдържа максимум 30 знака. Ако искате да предадете подробности за проблема, с който се сблъсквате, моля, попълнете другите полета.

The maximum document size is 59 MB.

Add
Полезно е, ако добавите някое (някой, някоя) Изображения или Клипове максимум 15 секунди


Искате да научите повече?

Нашите специалисти участват в дискусиите на общността Armuro с полезна информация и решения
Ако желаете, може да започнете дискусия относно проблема, с който сте се сблъскали
Прочетете дискусията