Брашнеста мана по краставица (Sphaerotheca fuliginea) – идентифициране и контрол

брашнеста-мана-по-краставица-идентифициране-и-контрол

Брашнеста мана по краставица (Sphaerotheca fuliginea) е широко разпространено заболяване в много страни и причинява значителни щети поради бързото изсъхване на листата.

Симптоми. Болестта се проявява по надземните органи (стъбла, листа, плодове във всички фази на развитие). По повърхността на атакуваните органи се появяват бели, прахообразни петна. По повърхността на листата петната могат да се съединят и да обхванат големи площи, които скоро изсъхват. Под мицела тъканите стават жълти и кафеви. При сухо време нападението обхваща стъблата и плодовете. Оптималните условия за установяване и развитие на брашнеста мана по краставица са температура 15-21 ° C и висока влажност.

Патогенът е Sphaerotheca fuliginea. Гъбата се разпространява по време на вегетационния период чрез спори, пренасяни от вятъра, водата или насекомите. Най-често се заразяват зрелите листа, а новообразуваните са по-устойчиви. Резистентния мицел оцелява върху листата под формата на малки, черни точки и предава инфекцията през следваща година.

Превенция и контрол. Препоръчва се редуване на културите, събиране и унищожаване на растителни остатъци, отглеждане на устойчиви сортове. През вегетационния период се препоръчва прилагането на специфични фунгициди.

Препоръчителни продукти

Прочетете внимателно и следвайте инструкциите на етикета на всеки продукти
×

Ние ви помагаме
да се грижите за растенията си

Ако все още не сте открили решение в нашите статии или в предишни дискусии, започнете нова дискусия и нашите специалисти ще ви помогнат.

Нова дискусия относно

Брашнеста мана по краставица (Sphaerotheca fuliginea) – идентифициране и контрол
Брашнеста мана по краставица (Sphaerotheca fuliginea) – идентифициране и контрол

Your information:

Вашето име трябва да съдържа максимум 30 знака. Ако искате да предадете подробности за проблема, с който се сблъсквате, моля, попълнете другите полета.

The maximum document size is 59 MB.

Add
Полезно е, ако добавите някое (някой, някоя) Изображения или Клипове максимум 15 секунди


Искате да научите повече?

Нашите специалисти участват в дискусиите на общността Armuro с полезна информация и решения
Ако желаете, може да започнете дискусия относно проблема, с който сте се сблъскали
Прочетете дискусията