Бяла плесен по домати (Sclerotinia sclerotiorum) – идентифициране и контрол

Бяла плесен по домати (Sclerotinia sclerotiorum) е заболяване, често срещано при всички култури в оранжерии, парници и на открито. Най-големи щети се отчитат в оранжериите.

Симптоми. По повърхностните корени и в основата на стъблото гъбата образува тъмнокафеви влажни петна. Те са покрити с белезникаво-сив прах, който се намира и в сърцевината на стъблото. Нападнатите тъкани загниват, омекват, растението увяхва и след две седмици изсъхва. По тъканите и особено вътре в нападнатите стъбла в мицела се появяват черни телца, които представляват спорите на гъбата. При прекомерна влажност могат да бъдат засегнати и плодовете, които се отделят от дръжките и окапват. Прекомерното внасяне на органични торове, високата влажност и температурата от 20°С са фактори, които осигуряват бързото разпространение на заболяването в оранжериите.

Бяла плесен по домати покълва във влажни почви. Образува инфекциозни нишки, които проникват директно в растенията или през рани, причинени от насекоми, охлюви или работни инструменти. Части от мицел могат да бъдат пренесени от въздушни течения и да причинят нови инфекции. Гъбата се среща в насаждения от картофи, тютюн, слънчоглед, зеленчуци, отглеждани в оранжерии, парници и на открито.

Превенция и контрол. За да се избегне заболяването превантивните мерки са много важни. Избягва се отглеждането на зеленчуци на водозадържащи терени или на такива, където е отчетено заболяването. 3-4 годишно сеитбообращение може частично да предотврати нови инфекции. В посевите нападнатите растения трябва да се отстраняват в полиетиленови торби, за да се избегне разпространението на мицел. Правилното проветряване на растенията става чрез поддържане на оптимална листна гъстота. В оранжерии и парници доматите се засаждат само в почви, дезинфекцирани със специфични препарати. За профилактика и борба се извършват специфични третирания с фунгициди.

Препоръчителни продукти

Прочетете внимателно и следвайте инструкциите на етикета на всеки продукти
Получи отговор до 2 часа
×

Ние ви помагаме
да се грижите за растенията си

Ако все още не сте открили решение в нашите статии или в предишни дискусии, започнете нова дискусия и нашите специалисти ще ви помогнат.

Нова дискусия относно

Бяла плесен по домати (Sclerotinia sclerotiorum) – идентифициране и контрол
Бяла плесен по домати (Sclerotinia sclerotiorum) – идентифициране и контрол

Your information:

Вашето име трябва да съдържа максимум 30 знака. Ако искате да предадете подробности за проблема, с който се сблъсквате, моля, попълнете другите полета.

The maximum document size is 59 MB.

Add
Полезно е, ако добавите някое (някой, някоя) Изображения или Клипове максимум 15 секунди


Искате да научите повече?

Нашите специалисти участват в дискусиите на общността Armuro с полезна информация и решения
Ако желаете, може да започнете дискусия относно проблема, с който сте се сблъскали
Прочетете дискусията