Вируси по растенията – идентифициране и превенция

вируси-по-растенията-идентифициране-и-контрол

Вирусните заболявания са причинени от патогенни вируси по растенията. Първият открит патоген е тютюневата мозайка. Някои вирусни заболявания са известни още преди да е станал ясен вирусът, който ги причинява. В момента в света са известни около 500 вирусни заболявания, които атакуват различни видове растения.

Ябълков мозаечен вирус

Вирусът е установен при много сортове ябълки, както и във вегетативни подложки. Напада също праскови, сливи и други.

Симптоми. Болестта се проявява предимно по листата. Симптомите и изходът от нападението варират значително в зависимост от растителния сорт, вирусния щам и условията на околната среда. Върху заразените листа се появяват петна с неправилна форма с различна големина, разпределени неравномерно. Петната могат да имат различни цветове (светло зелено, жълто, кремаво или почти бяло). Симптомите са тежки при температури 18-22º C и намаляват при над 26º C. Заразените листа водят до отслабване на цялото растение.

Предаването и разпространението на вируса става при присаждане, засаждане, размножаване и търговия със заразен растителен материал.

Превенция. Методите за превенция включват използване на здрави присадки и подложки, фитосанитарен контрол в разсадниците при видими симптоми, премахване на заразените дървета.

Шарка по сливата

Счита се за една от най-опасните болести по сливата заради щетите, които причинява и защото е разпространена във всички европейски страни.

Нападението се проявява по листата и плодовете на сливовите дървета от чувствителните сортове.

На напълно развитите листа се появяват тъмнозелени или жълтеникави, кръгли или полукръгли петна. Симптомите се проявяват през май-юни и септември-октомври. През горещите летни месеци гъбичката не се развива. 3-4 седмици преди узряването по повърхността на чувствителните плодове са видими кръгли или продълговати, жълтеникаво-зелени, воднисти петна. Мезокарпът на плода е червеникав или лилав и има гумена консистенция.

Този вирус атакува и други овощни дървета, включително праскова, кайсия.

Предаването на вируса става чрез заразен посадъчен материал и се разпространява от листни въшки.

Превенция. Като превантивни мерки се препоръчва използването на здрави подложки и присадки, засаждане на здрави разсади, отглеждане на устойчиви сортове, химически контрол на насекомите преносители.

Като контролна мярка се препоръчва термотерапия – задържане на младия разсад за 2-3 седмици при 37ºC, последвано от присаждане върху здрави подложки.

Вирус на късовъзлието при лоза

Вирусът нанася щети по лозята, достигащи 20%.

Симптоми. Болестта се проявява по всички органи на растението. Намаляват се растежа и развитието на кореновата система и способността за присаждане. Стъблата на разсада са слабо развити, с различни по дължина междувъзлия, често разположени зигзагообразно. Понякога възлите са много близо един до друг. Вторичните издънки са по-гъсти, придават на растенията храстовиден вид, а дръжките на листата имат двойни възли. По листата на заразените лози се появяват мазни пръстени или петна, които имат вид на мозайка.

Листата на нападнатите растения са по-дребни, с несиметрични, често ветрилообразни петна. Листата имат правилна назъбеност, с удължени и много остри ръбове. Други характерни симптоми на болестта са, че пънчетата цъфтят слабо, цветовете не завръзват и загниват, намаляват броя и размера на гроздовете.

Болестта се разпространява чрез присаждане на лозя, чрез търговия със заразен растителен материал и чрез кръгли червеи.

Превенция. Като превантивни мерки се препоръчва отглеждане върху площи, на които не са сети лозови растения през последните 3-5 години и не са правени обработки срещу нематоди. За засаждане трябва да се използва здрав материал.

Мозаечен вирус по тютюна

Вирусът, който причинява това заболяване, е често срещан във всички страни, където се отглежда тютюн и причинява значителни щети на много култури.

Симптоми. При тютюна типичните симптоми на болестта се проявяват по листата. Жилките стават леко хлоротични. По-късно върху развитите листа се появяват неправилни, зелени или жълтеникави петна, редуващи се със зелените участъци, за да придадат на листата вид на мозайка. Засегнатите листа са деформирани и грапави.

Освен тютюна този вирус поразява доматите и пипера. От година на година вирусът се предава чрез семена и почва, а по време на вегетация се разпространява чрез механичен контакт между здрави и болни растения и чрез инструменти.

Превенция. Препоръчително е да се дезинфекцират селскостопанските инструменти и да се отстранят от реколтата екземпляри, показващи симптоми на болестта. Сеитбообращението също е препоръчително, като най-сигурната мярка е отглеждането на устойчиви сортове.

Вирус на мозайката при домати

Това е най-разпространеният доматен вирус. Нападението се среща в полски култури, оранжерии и парници и води до количествени и качествени загуби.

Симптоми. Заболяването протича чрез различни симптоми, в зависимост от щама на вируса, сорта на растенията, фазата на вегетация и не на последно място условията на околната среда. Формите на нападение, които могат да се срещнат са обикновена мозайка, изкривяване (деформация) на доматите и покафеняване на плодовете от вътрешната страна.

Обикновената мозайка се среща най-често при доматите, отглеждани в оранжерии и ниви. Растенията, засегнати от този тип мозайка, често остават по-малки (имат забавен растеж) и показват симптоми на мозаечни листа (дифузни жълто-зелени петна, редуващи се с нормална зелена тъкан).

Листната петура на паразитните растения е леко извита, свита, с повече или по-малко неправилна форма. Краста по доматите е често срещана и особено сериозна форма на заболяването. Появява се по стъблата, листата, дръжките и плодовете. По стъблата и дръжките се появяват кафяви, дълбоки ивици, а по листата и плодовете ивиците са кръгли или неправилни.

В резултат на нападението листата, стъблата и плодовете са силно деформирани, което застрашава реколтата.

Изкривяването е видимо по младите листа и се характеризира с очевидна деформация на листовките. Плодовете на заразените растения нямат видими симптоми, но при разрез се вижда покафеняване на пулпата. Вирусът се пренася по семена в доматите, предава се чрез растителните остатъци от заразените растения.

Характеризира се с висока устойчивост на засушавания, като може да запази инфекциозния си капацитет в заразените листа повече от 20 години. Вирусът е устойчив и на праха, отложен по скелетата и оранжерийните инсталации.

Може да се предаде на домати от други междинни растения гостоприемници (тютюн, пипер и др.). През вегетационния период се разпространява чрез механичен контакт между растенията, чрез дрехите и ръцете на работниците, чрез работните инструменти.

Превенция. Превантивните мерки включват отглеждане на устойчиви сортове и хибриди домати, термична дезинфекция на почвата в оранжерии и разсадници, дезинфекция на инструменти, прибиране на доматени семена само от здрави растения, отстраняване на съмнително заразен разсад.

Вирус X при картофи

Заболяването е широко разпространено във всички райони, където се отглеждат картофи.

Симптоми. Заболяването се проявява чрез различни симптоми в зависимост от отглеждания сорт картофи, щама на вируса и климатичните условия. Типичните симптоми са видими по листата, надземните стъбла и грудките. Нападението по листата може да се прояви като мозайка (жълто-зелени петна, редуващи се с нормалното зелено на листата), като деформация и извиване на листата и появата на черно-кафяви некротични петна и ивици.

Същите некротични петна и ивици могат да се появят и върху дръжките и надземните стъбла. Симптомите на мозайката са очевидни по време на периода на цъфтеж и намаляват с повишаване на температурата. Нападението може да се случи и върху клубените и се състои в намаляване на техния размер и тегло.

Предаването на вируса от една година на следващата става чрез заразени грудки. Разпространението по време на вегетация става чрез механичен контакт между здрави и болни растения, чрез ръцете и дрехите на работниците, чрез машини и животни, преминаващи през реколтата.

Вирус X не се разпространява от листни въшки.

Превенция. Като превантивни мерки се препоръчва да се отглеждат устойчиви сортове картофи, да се използват незаразени клубени за засаждане, да се елиминират заразените с вируси растения от семената и да се избягват наранявания на растенията.

Вирус Y при картофи

Представлява сериозно заболяване, което може да намали добива с до 80% в нападнатите растения.

Симптоми. Реакцията на картофените растения към инфекция с вирус Y е различна в зависимост от вирусния щам, сорта картофи, климатичните условия и наличието на други вируси. Заболяването се среща по надземните стъбла и листа. По засегнатите органи се появяват ивици и некротични петна. Листата изсъхват, започвайки от тези в основата на растението, и падат, така че растението остава с туфа зелени листа на върха.

В резултат на нападението растенията от заразените клубени и тези с ранни инфекции не дават реколта, докато по-късно заразените растения (при които болестта се проявява само като мозайка) образуват клубени, носители на вируса.

Предаването на вируса от една година на следващата става чрез заразени клубени, а разпространението по време на вегетация е чрез листни въшки.

Превенция. Превантивните мерки включват отглеждане на устойчиви сортове, засаждане на незаразени клубени, прилагане на агротехнически мерки за ускоряване на вегетацията (предварително прибиране на грудките, ранно засаждане), ранно отстраняване на заразените растения, борба с насекомите-преносители и ранно прибиране на реколтата.

Препоръчителни продукти

Прочетете внимателно и следвайте инструкциите на етикета на всеки продукти

Накъдряне на листата при картофи

Това е най-сериозният картофен вирус. Загубите могат да варират от 10% при толерантните сортове до 95% при чувствителните.

Симптоми. Растенията от заразените клубени са по-ниски от нормалните на височина, листата им се извиват нагоре, стават груби, мъхести, чупливи и твърди, с дръжки във вертикално положение.

Болните растения на допир издават метален звук, а при някои сортове може да се види лилаво оцветяване от долната страна на листата. В резултат на нападението клубените остават малки, малко на брой и некрозират.

При растенията, заразени по време на вегетативния растеж, се усукват само листата в горната част.

Предаването на вируса от една година на следващата става чрез заразени грудки и се разпространява през вегетационния период чрез листни въшки.

Превенция. Превантивните мерки включват използването на устойчив или свободен от вируси посадъчен материал, отстраняване на заразените с вируси растения от насажденията и контрол на листни въшки.

Препоръчителни продукти

Прочетете внимателно и следвайте инструкциите на етикета на всеки продукти

Жълто вджуджаване при лука

Жълтото вджуджаване при лука е най-разпространеното заболяване при тази култура и е характерно за районите с умерен климат.

Симптоми. По листата и цветоносните стъбла има жълтеникави ивици, започващи от основата. При силно нападение листата губят своята твърдост и падат. Цветоносните стъбла от заразените луковици са по-къси, силно деформирани, усукани и извити надолу.

Съцветията на заразените растения са по-малки по размер, с намален брой фертилни цветове и в резултат на това семепроизводството намалява и кълняемостта му е силно засегната. Луковиците на болните растения са дребни, гният в големи количества по време на съхранение и поникват по-рано от здравите.

Този вирус е устойчив в луковици и семена на култивирани и диви сортове лук. По време на вегетацията се пренася от листни въшки.

Превенция. Като превантивни мерки се препоръчва използването на твърди луковици за семенни култури, засаждане върху незаразена земя. Парцелите, предназначени за отглеждане на лук за семена се отделят на най-малко 500 м от тези, предназначени за отглеждане на лук за консумация. Изкореняват се спонтанни гостоприемници и се отглеждат устойчиви сортове.

Посевите се третират за контрол на листни въшки.

Препоръчителни продукти

Прочетете внимателно и следвайте инструкциите на етикета на всеки продукти

Вирус по лалетата

Заболяването е често срещано във всички райони, където се отглеждат лалета и води до обезценяване на цветята.

Симптоми. Заболяването засяга части или всички органи на растението. По листата на се появяват жълтеникави ивици или хлоротични петна. Поради болестта растежът се забавя, вкореняването е лошо и цъфтежът настъпва 7-10 дни по-късно.

Заболяването се появява и по околоцветника, където петна, ивици или линии изглеждат по-тъмни от нормалното или по-светли на цвят. Предаването става чрез луковици от заразени растения, а разпространението по време на вегетация е чрез листни въшки.

Превенция. Превантивните мерки включват използването на толерантен или устойчив растителен материал, внимателен избор на растенията, използвани за размножаване, елиминиране на заразените растения от реколтата, контрол на листни въшки.

Препоръчителни продукти

Прочетете внимателно и следвайте инструкциите на етикета на всеки продукти
Получи отговор до 2 часа
×

Ние ви помагаме
да се грижите за растенията си

Ако все още не сте открили решение в нашите статии или в предишни дискусии, започнете нова дискусия и нашите специалисти ще ви помогнат.

Нова дискусия относно

Вируси по растенията – идентифициране и превенция
Вируси по растенията – идентифициране и превенция

Your information:

Вашето име трябва да съдържа максимум 30 знака. Ако искате да предадете подробности за проблема, с който се сблъсквате, моля, попълнете другите полета.

The maximum document size is 59 MB.

Add
Полезно е, ако добавите някое (някой, някоя) Изображения или Клипове максимум 15 секунди


Искате да научите повече?

Нашите специалисти участват в дискусиите на общността Armuro с полезна информация и решения
Ако желаете, може да започнете дискусия относно проблема, с който сте се сблъскали
Прочетете дискусията